Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα με 26 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Δεκ 7th, 2023

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα με 26 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Δεκέμβρη 2023, στις 15:00, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 132/2023 απόφασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου 1 ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για την υλοποίηση του 1 ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Β» της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 398/23 αποφ. Ο.Ε.). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.90/2023 απόφασης Δ.Σ. με την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5158791 που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών των συμβάσεων  που αφορούν το Υποέργο 4  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ» και το Υποέργο 5 «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- Κωδ. Εν.:2023ΝΑ35500000». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της σύμβασης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652 (αριθμ. πρωτ. συμφωνητικού 28253/21-12-2023/ΑΔΑΜ:22SYMV011885675). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη νέα εγγραφή νηπίου στoν Παιδικό Σταθμό Καρυάς για την περίοδο 2023-2024. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ ΤΚ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΚ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 849.997,64€. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικής οδού Φρυνίου», προϋπολογισμού 10.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: «Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε.». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2 ης παράτασης προθεσμίας του έργου:« ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.496.168,94 €, ανάδοχος: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,   προϋπολογισμού  170.000,00 €» ανάδοχος Μ.Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», ανάδοχος: Ηλίας Περδικάρης. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπ/σμού 300.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ του άρθρου 19 του ν. 4071/12 Ν. Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας  για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ” κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2023. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2024. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>