Προκηρύξεις των κληροδοτημάτων της Μητρόπολης Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Δεκ 7th, 2023

Προκηρύξεις των κληροδοτημάτων της Μητρόπολης Λευκάδας

parekklisio_agios_eftyxios

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληρ/τος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για οικονομική ενίσχυση, λόγῳ γάμου πέντε (5) οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, ηλικίας από δέκα οκτώ (18) έως σαράντα (40) ετών συμπληρωμένων, με χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ για την κάθε μία καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2023 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας των δικαιούχων (οικογενειακό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 105768/ 1054/ 19-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).

4. Εκκαθαριστικό περιουσιακής κατάστασης (Ε-9/ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2022, τόσο της οικογένειας όσο και της ενδιαφερομένης.

5. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

6. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και

7. Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Οργανισμού του Κληρ/τος νεάνιδα που έχει ευνοηθεί με προίκιση από άλλο Κληρ/μα, δεν μπορεί να επιλεγεί για οικονομική ενίσχυση σε γάμο, έστω και αν συγκεντρώνει τα παραπάνω προσόντα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (στη δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: imlefith@gmail.com).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο, κ. Μηνά Θεριανό, στα τηλ.: 26450-22415 εσωτ. 04 και κιν. 6972703432).

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

———————————————–

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΤΣΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση, για οικονομική ενίσχυση λόγῳ γάμου δύο (2) ορφανών και οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, με χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ για την κάθε μία καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2023 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας των δικαιούχων (οικογενειακό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 105768/ 1054/ 19-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).

4. Εκκαθαριστικό περιουσιακής κατάστασης (Ε-9/ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2022, τόσο της οικογένειας όσο και της ενδιαφερομένης.

5.Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

6. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και

7 . Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (στη δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: imlefith@gmail.com).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο, κ. Μηνά Θεριανό, στα τηλ.: 26450-22415 εσωτ. 04 και κιν. 6972703432).

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

———————————————–

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληρ/τος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση δέκα (10) άπορων και πρωτοετών (Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) φοιτητών-φοιτητριών καταγόμενων από το Νομό Λευκάδος, ανώτατων ή ανώτερων σχολών, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2023 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας των δικαιούχων (οικογενειακό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 105768/ 1054/ 19-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).

4. Εκκαθαριστικό περιουσιακής κατάστασης (Ε-9/ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2022, τόσο της οικογένειας όσο και του ενδιαφερομένου.

5. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

6. Βεβαίωση σπουδών της ανώτερης ή ανώτατης σχολής που έχει εισαχθεί, στης οποίας στο πρώτο έτος φοιτά.

7. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και

8 . Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (στη δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: imlefith@gmail.com).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο, κ. Μηνά Θεριανό, στα τηλ.: 26450-22415 εσωτ. 04 και κιν. 6972703432).

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

———————————————–

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για οικονομική ενίσχυση, λόγῳ γάμου πέντε (5) οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, ηλικίας από δέκα οκτώ (18) έως σαράντα (40) ετών συμπληρωμένων, με χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ για την κάθε μία καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2023 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας των δικαιούχων (οικογενειακό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 105768/ 1054/ 19-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).

4. Εκκαθαριστικό περιουσιακής κατάστασης (Ε-9/ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2022, τόσο της οικογένειας όσο και της ενδιαφερομένης.

5. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

6. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και

7. Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (στη δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: imlefith@gmail.com).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο, κ. Μηνά Θεριανό, στα τηλ.: 26450-22415 εσωτ. 04 και κιν. 6972703432).

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.