Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Δεκέμβρη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Δεκ 8th, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Δεκέμβρη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Θα συνεδριάσει την Τρίτη 12 Δεκέμβρη 2023, στις 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 30.05.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 134/2023) αγωγής του Γερασίμου Γλένη του Μαρίνου κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.11.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2023) αγωγής της «Β.Χ. & Σια Ο.Ε.» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.09.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 54/2023) αγωγής του Χ.Β. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. προς εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Λευκάδας μετά του Π.Δ. προς καταβολή αποζημίωσης λόγω προξένησης βλάβης οχήματος από τα όργανα του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7- 2018). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 202018. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «KATEΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv: 45233120-6) με προϋπολογισμό 18.250,00€ με το ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 61 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 79.210,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 202598. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>