Με 24 θέματα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Τετάρτη 28 Φλεβάρη | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Φεβ 23rd, 2024

Με 24 θέματα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Τετάρτη 28 Φλεβάρη

dimotiko symvoulio

Θα συνεδριάσει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, στις 15:30, δια ζώσης στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ καθώς και καθορισμός ύψους της αποζημίωσης αυτής. Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» σε ορκωτούς λογιστές. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής, και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)». Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εκμίσθωσης ακινήτου στην θέση Μακρύκαμπος Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων στην COSMOTE A.E. για εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση ισόγειου κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Πηγαδησάνων Δ.Ε. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση κοινοτικού κτιρίου οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος περί μη εγκατάστασης μονάδων παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος στην Λυγιά και στο Φτερνό Λευκάδας». Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Εισηγητής: Ευάγγελος Βερροιώτης, επικεφαλής Δ.Π. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ., για το έτος 2024. Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για oρισμό εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΑΦΝΗ. Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας στην Αστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας “Δίαυλος”. Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Νικόλαος Λάζαρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και εκτίμησης των προς αγορά από το δήμο ιδιωτικών ακινήτων. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λευκάδας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εξουσιοδότησης του Δήμου για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank και ορισμού χρηστών e-banking. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρα» και «Λιμνοθάλασσα» του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση: "ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ", του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΓΕΝΑ του ΗΛΙΑ επί της αγροτικής μονόδρομης οδού στη θέση "ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ" εκτός σχεδίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 52/2024 αποφ. Δ.Ε.). Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Σαρακινάρι» Πόντης Αγίου Πέτρου Λευκάδας. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για διατήρηση κατ΄ εξαίρεση επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού (άνω των 1400 cc) που περιήλθαν στο Δήμο μετά την κατάργηση της Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός επικεφαλής Δ.Π. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑΔ»Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>