Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Απρ 23rd, 2024

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Λευκάδας

dimarxeio_lefkadas

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Λευκάδας των παρακάτω ειδικοτήτων γνωστοποιεί ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Ξενοφών Βεργίνης:

Μίας (1) θέσης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων διαχείρισης τεχνολογιών περιβάλλοντος και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης

Μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (κα Νίκη Στραγαλινού τηλ. 2645360525 email: hrd@lefkada.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>