Εν μέρει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Μεγανησίου για το πρόστιμο για τον ΧΥΤΑ στη θέση «Σχίζα» – Στις 106.698,35€ προσδιορίστηκε το νέο πρόστιμο | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Μάι 16th, 2024

Εν μέρει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Μεγανησίου για το πρόστιμο για τον ΧΥΤΑ στη θέση «Σχίζα» – Στις 106.698,35€ προσδιορίστηκε το νέο πρόστιμο

6_aporrimmata_MeganisiΦωτό αρχείου

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του υπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη, έκανε εν μέρει δεκτή την από 26-02-2024 ειδική διοικητική προσφυγή του Δήμου Μεγανησίου κατά της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, με την οποία του είχε επιβληθεί συνολικό πρόστιμο 423.720€ για δύο παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στον υπό παύση ΧΥΤΑ στη θέση «Σχίζα» Μεγανησίου.

Είχε προηγηθεί η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) του Τμήματος Περιβάλλοντος- Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Λευκάδας) που είχε διενεργήσει έκτακτο έλεγχο με την οποία βεβαιώνονταν: α) παράβαση «σημαντικής σοβαρότητας» που αφορά ανεξέλεγκτη απόρριψη και συσσώρευση αποβλήτων στον υπό παύση ΧΥΤΑ Μεγανησίου (παράβαση 1η) και β) παράβαση «σημαντικής σοβαρότητας» που αφορά τη λήξη και μη ανανέωση της ΑΕΠΟ του εν λόγω έργου αποκατάστασης του ως άνω ΧΥΤΑ (παράβαση 2η). Η ελεγκτική αρχή είχε προχωρήσει στον υπολογισμό και την επιβολή προστίμου, το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχονταν σε 423.720€ (211.860€ για κάθε παράβαση).

Ο λόγος της προσφυγής έγινε εν μέρει δεκτός ως βάσιμος, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του Δήμου Μεγανησίου προς την Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. Λευκάδας), για το φορολογικό έτος 1.1.2022 – 31.12.2022, προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανήλθαν στο ποσό του 1.778.305,82 €. Συνεπώς, το πρόστιμο έπρεπε να υπολογισθεί με συντελεστή ως 6%, επί του ανωτέρω συνολικού ποσού των εσόδων του Δήμου ύψους 1.778.305,82 €, (δηλαδή: 1.778.305,82 € Χ 6% = 106.698,35 €).

Ως εκ τούτου το πρόστιμο τροποποιήθηκε και προσδιορίστηκε σε 106.698,35€.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>