Ο Δήμος Λευκάδας για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της πόλης μας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Δεκ 30th, 2011

Ο Δήμος Λευκάδας για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της πόλης μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, σχεδιάζεται για την πόλη μας ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων της περιόδου 2007 – 2013.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων που εστιάζει στο τρίπτυχο «Ανάπτυξη – Περιβάλλον – Κοινωνική συνοχή». Δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεων, τα οποία εμφανίζουν συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και συντείνουν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης της Λευκάδας, ως τόπου για να επισκέπτεται και να ζει κανείς.

Επίσης, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σημαντικό στοιχείο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού αποτελεί η ενσωμάτωση δράσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε μια συνεκτική περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης στην πόλη της Λευκάδας περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του παραλιακού μετώπου της, ιδίως αυτό που αντιμετωπίζει προβλήματα υποβάθμισης ή παραμένει ακόμη αδιαμόρφωτο.

Επιδίωξη του Δήμου Λευκάδας αποτελεί η αξιοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την υλοποίηση πρόσθετων παρεμβάσεων. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό μηχανισμό JESSICA, αγγλικό ακρωνύμιο της Πρωτοβουλίας «Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas» (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές). Η Πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων υπό μορφή επιστρεπτέων κεφαλαίων από ιδιώτες και φορείς, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ο Δήμος θα ενημερώνει διαρκώς τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της πόλης, θεωρώντας την πληροφόρηση και τη διαβούλευση σημαντικά στοιχεία του σχεδιασμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.