Σαν σήμερα, πριν 98 χρόνια, φονικός σεισμός πλήττει τη Λευκάδα | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Σαν σήμερα, πριν 98 χρόνια, φονικός σεισμός πλήττει τη Λευκάδα

Σαν σήμερα, πριν 98 χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 1914, ένας ακόμη φονικός σεισμός πλήττει το νησί της Λευκάδας αφήνοντας πίσω του 16 νεκρούς. Ακολουθεί και τσουνάμι, όπως διαβάσαμε αλλού. Αντιγράφουμε από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» του Δ. Οικ. Καλαποθάκη…

ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ
ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΟΣ»

ΛΕΥΚΑΣ 27 Νοεμβρίου. Κατόπιν αιτήσεως της ενταύθα αστυνομικής υποδιευθύνσεως το 15ον πεζικόν σύνταγμα ενίσχυσε ταύτην δια πεντήκοντα ανδρών, ενός αξιωματικού και τριών υπαξιωματικών προς τήρησιν της τάξεως και της δημοσίας ασφαλείας.

Εις τα χωρία οι σεισμοί συνεχίζονται, αραιότεροι όμως και ασθενέστεροι.

Ο Νομάρχης Κερκύρας κ. Υψηλάντης αγγέλει τηλεγραφικώς εις τον μηχανικόν Βεργιανίτην ότι εγένετο προμήθεια εκατό χιλιάδων κεράμων χρησιμοποιηθησομένων προς στέγασιν των βλαβεισών οικιών των απόρων σεισμοπαθών. Ο κ. Νομάρχης ζητεί την αποστολήν εντεύθεν ιστιοφόρων προς μεταφοράν των κεράμων εις την Λευκάδα. Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών εγένετο ενταύθα προμήθεια ποσότητος τροφίμων διανεμηθέντων εις τους απόρους. Παρελήφθησαν και διενεμήθησαν ομοίως νέα βοηθήματα αποσταλέντα παρά της Κυβερνήσεως. Αναμένονται ανυπομόνως νέαι σκηναί και ξυλείαν προς κατασκευήν εγκαίρως παραπηγμάτων, προτού ο καιρός μετατραπή εις βροχερόν.

ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ

Τα κρούσματα της ευλογίας αυξάνουν εις τα χωρία του Δήμου Απολλωνίων. Ο γενικός δαμαλισμός των κατοίκων κρίνεται απαραίτητος. Κατόπιν κρουσμάτων μηνιγγίτιδος σημειωθέντων…

(ΕΜΠΡΟΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΕΤΟΣ 19ον, ΑΡΙΘΜΟΣ 6507, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 1914, Σελ. 3)

ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΤΕΛΩΝΟΦΥΛΑΚΟΣ

Ο Νομάρχης Κερκύρας τηλεγραφεί προς το υπουργείον των Εσωτερικών ότι ο τελωνοφύλαξ Σ. Ισσίδης αναχωρήσας εκ Λευκάδος την 19ην τρέχοντος όπως μεταβή εις Άγιον Νικήταν εξηφανίσθη. Υποτίθεται ότι ετάφη υπό ερείπια κρημνισθείσης εκ των σεισμών οικίας.

(ΕΜΠΡΟΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΕΤΟΣ 19ον, ΑΡΙΘΜΟΣ 6508, Σάββατον 29 Νοεμβρίου 1914, Σελ. 4)

Σχετικά:
Αι δεκατρείς μνημονευόμεναι καταστροφαί της Λευκάδος από του 1612 μέχρι του 1869Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.