Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμου Λευκάδας και Γ.Ν. Λευκάδας – Σχέδιο αποπληρωμής | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Νοε 29th, 2012

Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμου Λευκάδας και Γ.Ν. Λευκάδας – Σχέδιο αποπληρωμής

Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε σήμερα το σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τρίτους εκφράζοντας ταυτόχρονα την αισιοδοξία του ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποπληρωθεί μέρος των οφειλών αυτών. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση παρουσίαζε συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις από δαπάνες 8,6 δισ. ευρώ για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 και πλέον ημέρες από την ημερομηνία που έπρεπε να εξοφληθούν. Πέραν αυτών καταγράφονται υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων 738 εκατ. ευρώ.

Στο νομό Λευκάδας οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο Δήμο Λευκάδας σε 1.797.296 € , σύμφωνα με τα τελευταία (Ιούλιος 2012) αποσταλέντα στοιχεία,  και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας σε 1.942.009 €, σύμφωνα με τα στοιχεία που στάλθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012. Χωρίς ληξιπρόθεσμα χρέη είναι ο Δήμος Μεγανησίου και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΚ. 2011 ΙΟΥΛ. 2012 ΑΥΓ. 2012 ΣΕΠ. 2012
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2.098.515,00 1.797.296,00 * *
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

* Τα κενά υποδηλώνουν μη αποστολή στοιχείων.
Δεν περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ τα οποία δεν απέστειλαν στοιχεία.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
(ποσά σε ευρώ)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΚ. 2011 ΙΟΥΛ. 2012 ΑΥΓ. 2012 ΣΕΠ. 2012
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.118.928 1.761.369 1.892.229 1.942.009

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ποσά σε ευρώ) – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ν.Π. ΔΕΚ. 2011 ΙΟΥΛ. 2012 ΑΥΓ. 2012 ΣΕΠ. 2012
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

Αν όλα πάνε καλά με την εκταμίευση της αναμενόμενης για τον άλλο μήνα (13 Δεκεμβρίου) δόσης των 34,4 δις ευρώ τότε θα καταστεί δυνατόν να πληρωθεί, μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα μέρος των 3,5δις ευρώ που προβλέπει για αποπληρωμή οφειλών ο φετινός προϋπολογισμός.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

  1. Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά μπορεί να ανατρέπεται όταν: α) Προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης β) Αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών και γ) Υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών
  2. Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους
  3. Καμία μη νόμιμη δαπάνη δεν θα χρηματοδοτείται
  4. Οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν – οι φορείς θα γνωστοποιούν στο ΓΛΚ το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός

Προϋποθέσεις αποπληρωμής:

  1. Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Τήρηση πλήρως λειτουργικού μητρώου – ενημέρωση του e-portal
  3. Παρακολούθηση – σε μηνιαία βάση – της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Υστερήσεις στα έσοδα μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στα έξοδα
  4. Η εξόφληση μέρους των υφιστάμενων – κατά την 31.12.2011 – ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους
  5. Δέσμευση για μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – υπογραφή 12 Μνημονίων Συνεργασίας (Νόμος 4093/2012)

Η ευθύνη για την τήρηση των προϋποθέσεων ανήκει, πρωταρχικά, στους φορείς που ζητούν χρηματοδότηση. Το ΓΛΚ θα παρακολουθεί την εκκαθάριση και θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το «Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης» καθώς και τις καταμερισμένες συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις από δαπάνες του συνόλου των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>