Επιμελητήριο: Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Νοε 29th, 2013

Επιμελητήριο: Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σας προσκαλούν στη παρουσίαση του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», που θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας (κτίριο ΤΑΟΛ, Γολέμη 5-7, Λευκάδα) την Πέμπτη στις 05 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00.

Την παρουσίαση θα προλογίσει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός

Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Λευκάδας
Σκιαδαρέσης Σ. Σωτήριος
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τα μέλη του καθώς και τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κ.λ.π) ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, θέτει σε άμεση λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr

Σε αυτό περιλαμβάνεται μία σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα θα πραγματοποιείται τους επόμενους μήνες από το σύστημα αυτό.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά καθώς η όλη επικοινωνία και διαχείριση γίνεται ηλεκτρονικά με κύρια αποτελέσματα το μικρότερο κόστος συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τους υποψηφίους. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής λόγω της μείωσης του κόστους αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.

Πεδίο εφαρμογής είναι η εκτέλεση έργων, η προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης άνω των €1000.

Σε αυτό, όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα καταχωρούν υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (Portal) του συστήματος, για κάθε δημόσια σύμβαση, τα στοιχεία που αφορούν

  • στο πρωτογενές αίτημα,
  • στην έγκρισή του,
  • στη διακήρυξή του,
  • τη συμβασιοποίησή του και
  • στις σχετικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση της.

Για την προώθηση του συστήματος και των πλεονεκτημάτων του το Επιμελητήριο Λευκάδας θα επιμορφώσει το προσωπικό του, προκειμένου να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια προς τα μέλη του.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>