Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτη Λευκάδας για το νέο έτος | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Δεκ 30th, 2013

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτη Λευκάδας για το νέο έτος

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ Κ. Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2014

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Ποιμενάρχης
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Ἀριθμ. Πρωτ. 1517 Ἐν Λευκάδι, τῇ 5ῃ Δεκεμβρίου 2013

Πρός
Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν
τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς
καί καιρῶν εἰρηνικῶν καί ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι
τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος Κυρίου»
(Δέησις Δοξολογίας)

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,
παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

IMG_5374-300x181Τό ἔλεος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀξίωσε νά ὑποδεχθοῦμε καί πάλι τό Νέο Χρόνο γι’αὐτό ὀφείλουμε νά δοξολογήσουμε τό Πανάγιο Ὄνομά Του.

Ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός μᾶς ἐπέτρεψε νά ζήσουμε μέχρι σήμερα, γιά νά ἐπιτελέσουμε μέ πληρότητα τόν προορισμό μας. Μᾶς ἔδωσε χρόνο νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστρέψουμε κοντά Του. Μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά Τον συναντήσουμε. Τά χρόνια μας κυλοῦν τό ἕνα μετά τό ἄλλο στήν ἄβυσσο τῆς αἰωνιότητος. Ἡ κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας εἶναι ἕνα θεῖο δῶρο καί γι΄ αὐτό πρέπει νά δοξάζουμε τό Δωρεοδότη Θεό καί νά τόν μιμούμαστε στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Αὐτόν τόν Θεό καί τήν σχέση μαζί Του προτείνει ἡ Ἐκκλησία μας ὡς ἀφετηρία γιά ἕνα διαφορετικό νόημα στόν χρόνο καί τή ζωή μας. Αὐτόν πού μιλᾶ τήν γλώσσα τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος. Τήν γλώσσα τῆς προσευχῆς. Τήν γλώσσα τῆς δυναμικῆς, ἀλλά καί ταπεινῆς ἀγάπης. Αὐτόν πού ζητᾶ νά εἴμαστε ἀληθινά πρόσωπα καί ἡ ζωή μας νά ξεκινᾶ ἀπό τήν πνευματική ἐλευθερία καί ὄχι ἀπό τήν κατανάλωση πληροφοριῶν, ἀγαθῶν καί παθῶν.

Στήν προοπτική τῆς ἀσκήσεως πού μᾶς κάνει νά μοιραζόμαστε μέ τούς ἄλλους τά χαρίσματα καί τίς ἐπιτυχίες μας. Στήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας, πού κάνει κάθε στιγμή νά εἶναι πολύτιμη γιά τήν σωτηρία ἀπό τό κακό καί τόν θάνατο.

«Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» μᾶς λέει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς. Ἡ ζήτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ σημαίνει οὐσιαστικά ἀπόφαση καί δυνατή ἐργασία. Ἐάν, πράγματι, θέλουμε νά συναντήσουμε αὐτή τήν χρονιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, θά πρέπει σήμερα νά πάρουμε τήν ἀπόφαση νά προχωρήσουμε μέ μετάνοια τό ὑπόλοιπο τῆς ζωής μας. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμβαίνουν κατά μέγα μέρος γιατί ἐγκλωβισμένοι μέσα σέ μιά ἐπίπλαστη αὐτάρκεια, λησμονήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ὅμως πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιεχόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

Εἴθε ὁ φιλόστορογος Κύριος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό Νέο Ἔτος 2014, ὥστε νά εἶναι χρόνος πραγματικῆς χαρᾶς, ὑγείας, προκοπῆς καί σωτηρίας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2014

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί θερμῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Σ Α Σ

†Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘεόφιλοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.