Πλαφόν στην τιμή των καυσίμων σε 8 νομούς – μεταξύ αυτών και η Πρέβεζα | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Μαρ 24th, 2010
Χωρίς κατηγορία | By kolivasf

Πλαφόν στην τιμή των καυσίμων σε 8 νομούς – μεταξύ αυτών και η Πρέβεζα

Πλαφόν στην τιμή πώλησης των καυσίμων στους νομούς Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Λασιθίου, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Φωκίδας και Χανίων βάζει η κυβέρνηση. Την επιβολή πλαφόν προβλέπει κοινή Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα Τετάρτη 24/03/10.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται :

1. «Η ανώτατη τιμή πώλησης στους καταναλωτές (Α.Τ.Κ) ορίζεται για τις παρακάτω περιοχές και για τα αναφερόμενα σ” αυτές πετρελαιοειδή προϊόντα:

Νομός Προϊόν
Δωδεκανήσου Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
Ηρακλείου Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
Θεσπρωτίας Αμόλυβδη Πετρέλαιο Κίνησης
Λασιθίου Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
Πρέβεζας Αμόλυβδη Super αμόλυβδη
Ρεθύμνης Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
Φωκίδας Αμόλυβδη
Χανίων Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης

2. Η ΑΤΚ υπολογίζεται σε €/1000 λίτρα για κάθε έναν από τους ανωτέρω Nομούς και για κάθε προϊόν, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑΤΚ = (Exref + Eo) x (100% + ΦΠΑ) (€/1000 λίτρα)

Όπου:

Exref (€/1000 λίτρα): Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών εκ διυλιστηρίου του συγκεκριμένου προϊόντος για τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού της ΑΤΚ, όπως αυτές γνωστοποιούνται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το συγκεκριμένο προϊόν, της εισφοράς του ν. 3335/2005, του ειδικού τέλους του ν. 2093/92 καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος τέλους υπέρ ΡΑΕ.

Εο (€/1000 λίτρα): Για κάθε προϊόν, η εύλογη τιμή της διαφοράς λιανικής τιμής από την τιμή πώλησης στο διυλιστήριο σε κάθε Νομό, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της Γνωμοδότησης της ΡΑΕ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τιμές Εο ανά Νομό και προϊόν (€/1000 λίτρα)

Νομός Αμόλυβδη Super Αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 180 279 202 137
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 183 300 225 171
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 160 163
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 202 298 244 166
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 147 253
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 217 339 242 182
ΦΩΚΙΔΑΣ 158
ΧΑΝΙΩΝ 197 308 239 178

Ενδεικτικά, αν η απόφαση εφαρμοζόταν σήμερα, 23/03/2010, η ΑΤΚ ανά Νομό θα διαμορφωνόταν ως εξής:

Νομός Αμόλυβδη Super Αμόλυβδη Super Πετρέλαιο Κίνησης
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.517 1.710 1.550 1.238
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.521 1.735 1.578 1.280
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.493 1.270
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.544 1.733 1.601 1.274
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.477 1.678
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.562 1.782 1.598 1.293
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.491
ΧΑΝΙΩΝ 1.538 1.745 1.595 1.288

ΦΠΑ (%): Ο εκάστοτε ισχύων συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, για τον υπολογισμό του παράγοντα Exref λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών που προηγούνται της ημέρας δημοσίευσης της σχετικής απόφασης των καθ” ύλην αρμοδίων Υπουργών. Η υπολογιζόμενη ΑΤΚ ισχύει έως και την αμέσως επόμενη Κυριακή. Η ΑΤΚ επανυπολογίζεται κάθε Παρασκευή, σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο, και ισχύει από την αμέσως επόμενη Δευτέρα.

4. Η χρονική περίοδος επιβολής του μέτρου να καθοριστεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης των καθ” ύλην αρμοδίων Υπουργών και έως και την 11.04.2010.

5. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται άμεσα στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες μεριμνούν για την τήρηση των ανωτέρω προσδιοριζόμενων τιμών, επιβάλλοντας σε περίπτωση θετικής απόκλισης τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Οι αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 24.03.2010».Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>