Παρουσίαση της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Λευκάδας «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Μάι 31st, 2017

Παρουσίαση της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Λευκάδας «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

oxe dimou Lefkadas

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για τη συμμετοχή του σε ένα διήμερο θεματικό Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που έγινε στις 26 και 27 Μάη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο οποίο ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κ. Σέρβο, ο οποίος παρουσίασε την ΟΧΕ* (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) του Δήμου Λευκάδας «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

Ο Δήμος Λευκάδας και το Πανεπιστήμιο Πειραιά συνεργάζονται στο αντικείμενο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».

Σχετική με την Ο.Χ.Ε. ήταν και η συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο, που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Σέρβο, ο οποίος παρουσίασε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Κατά την παρουσίαση:

► Δόθηκε έμφαση στους θεματικούς στόχους που αφορούν παρεμβάσεις προώθησης αστικών στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές, προστασία περιβάλλοντος, προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.

► Αναλύθηκαν οι βασικές αρχές υλοποίησης της Ο.Χ.Ε. Λευκάδας.

► Αναπτύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες Ο.Χ.Ε. Λευκάδας. Η δημιουργία ενός ενιαίου ισχυρού βιώσιμου αναπτυξιακού πόλου με εσωτερική συνοχή, χωρική οργάνωση, ισόρροπη πολυλειτουργική ανάπτυξη και η διαμόρφωση ενός συμπαγούς υποπεριφερειακού πλέγματος τουριστικών προορισμών, διακλαδικών συνδέσεων και ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της αγροδιατροφής. Με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της περιοχής σε διακριτό, διεθνή τουριστικό προορισμό βασιζόμενο στην ποιότητα και την αριστεία, ώστε να συμβάλει διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Λευκάδας και στην ανάπτυξη του συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

►Αναφέρθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά χωρικό τύπο:
α) Παράκτιες περιοχές.
β) Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα και προοπτικές οικολογικού-τουριστικού ενδιαφέροντος.
γ) Αστικές περιοχές με πολιτιστικό απόθεμα.
δ) Ημιαστικές περιοχές που παρουσιάζουν ανάγκη παραγωγικής ανασύνταξης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους (π.χ. σεισμοί).

Το Συνέδριο ήταν συνδιοργάνωση των:

  • Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.
  • Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης.
    Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).
  • Πανευρωπαϊκού Οργανισμού INSULEUR. «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  • Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ)».

* ΟΧΕ Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.
Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Ε.Ε. προχώρησε στην δημιουργία κάποιων νέων εργαλείων που σκοπό έχουν να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη με τρόπο όμως ολοκληρωμένο (π.χ. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ή Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων). Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο που θα εφαρμοστεί και τα έργα που θα γίνουν βάσει αυτού του σχεδίου θα πρέπει να αφορούν σε πολλούς τομείς που αγγίζουν τη καθημερινότητα των πολιτών που κατοικούν ή εργάζονται σε μια γεωγραφική περιοχή (π.χ. σε ένα Δήμο ή σε μια περιοχή ενός Δήμου). Έτσι ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο (που ονομάζεται ΟΧΕ) για έναν Δήμο μπορεί να αφορά σε έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το περιβάλλον, με την επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό κλπ. Βασική παράμετρος επιτυχίας ενός
τέτοιου στρατηγικού προγράμματος είναι να έχει στο σχεδιασμό του δράσεις από πολλούς τομείς πολιτικής (άρα Επιχειρησιακά Προγράμματα) που θα οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα (Όραμα).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>