Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Σεπ 20th, 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

IMG_20190908_104515

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη 2019, στις 6.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν. 4018/2011. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του 4ου υποέργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» (κωδικό OΠΣ 5006063). Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμ. Προγραμμ. Οργάν. & Πληροφ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων Δήμου Λευκάδας » με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1777/5-8-2019 (ΑΔΑ 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης. Εισηγητές: Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος, Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμ. Προγραμμ. Οργάν. & Πληροφ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΜΗ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ Και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019 Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για συμμετοχή τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων, μέχρι 31-12-2019. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 9 παρ.12 του Ν.4039/2012 . Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του άρθρου 17 παρ.8 του Ν.4056/2012 . Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011. Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – Θ. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.