Μητρόπολη Λευκάδας: Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2023 και πρόγραμμα εορτασμού Θεοφανείων 2023 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Δεκ 31st, 2022

Μητρόπολη Λευκάδας: Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2023 και πρόγραμμα εορτασμού Θεοφανείων 2023

theofilos

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης,

Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως

τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον…»

(Κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε σέ μία νέα χρονική περίοδο μέ καινούριες ἐλπίδες καί προσδοκίες. Τό σωτήριον ἔτος 2023 διανύεται ἐδώ καί λίγες ὧρες. Στεκόμαστε λοιπόν σέ τούτη τήν καμπή καί ρίχνουμε μία ματιά στό χθές. Ἀναλογιζόμαστε τίς ποικίλες δυσκολίες πού περάσαμε, τίς ἐλπίδες πού διαψεύστηκαν ἀλλά καί ἐκείνες πού δικαιώθηκαν.

Εἶναι κοινώς ἀποδεκτό ὅτι διανύουμε κρίσιμες μέρες. Γευόμαστε καθημερινά τήν ὕπαρξη τῆς κρίσεως αὐτῆς σέ ὄλες τίς ἐκφάνσεις της. Ἡ ζωή μας δυσκόλεψε ἀφόρητα. Ἡ εἰρήνη δοκιμάζεται. Ἡ βία μεσουρανεῖ. Οἱ ἀσθένειες ταλανίζουν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ἡ πεῖνα θερίζει. Ἡ ἀνεργία ὅλο καί αὐξάνεται. Οἱ θεσμοί τῆς οἰκογένειας κλυδωνίζονται. Τά πάντα διέρχονται μία κρίση καί ὅλοι γευόμαστε τίς συνέπειές της.

Πῶς ὅμως μπορούν νά ἐπιλυθοῦν ὅλα αὐτά τά προβλήματα, ἀφοῦ ἀπό τήν κοινωνία μας ἐκδιώξαμε τόν Θεό; Τό πολυπόθητο δῶρο τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν θά προέλθει ἀπό ἀλλοῦ παρά μόνο ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Σαρκωθέντα Κύριο. Χωρίς τήν δύναμή Του, εἴμαστε χαμένοι. Μαζί Του, δυνατοί καί ὁλοκληρωμένοι. Μέσα στήν Ἁγία Ἐκκλησία μας, ὅπου τά πάντα φωτίζονται, μεταμορφώνονται καί καινοποιοῦνται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς αἰωνιότητος, διδασκόμαστε νά ζοῦμε ἀγωνιζόμενοι κατά Χριστόν γιά «τό νῦν» ὡς ἀληθή πρόγευση καί προστάδιο τοῦ ἀτελεύτητου «ἀεί» τῆς ὑπέρχρονης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὑποδεχόμαστε σήμερα τήν πρώτη τοῦ νέου Ἔτους, ἐφοδιασμένοι μέ τίς ὄμορφες καί δύσκολες ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος, μέ χρηστές ἐλπίδες καί εὐγενῆ ὄνειρα ἀλλά κυρίως μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς χαρίζει τήν παροῦσα ζωή, ὡς στάδιον ἀγῶνος καί προετοιμασίας γιά τήν αἰωνιότητα. Ὁ Κύριός μας παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητα κοντά μας μέ τήν ἀγάπη Του, τήν πρόνοιά Του καί τήν φιλανθρωπία Του. Εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ θεῖος Ἐμμανουήλ καί μοιράζεται τήν ζωή μας, συμπαραστέκεται στόν ἀγώνα μας, ἁγιάζει, ἱεροποιεῖ καί φωτίζει τήν ὕπαρξή μας. Ὁ Κύριος ἄλλωστε μᾶς διαβεβαίωσε: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Ἐκεῖνος θά εἶναι μαζί μας, ἀρκεῖ καί ἐμεῖς νά εἴμαστε μαζί Του, καλλιεργώντας τό ἱερό τρίπτυχο: «Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα∙ μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α΄ Κορ. 13, 13).

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

Κάθε Πρωτοχρονιά, ὅπως καί σήμερα, εὐχόμαστε σωστά ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὑγεία, χαρά, εὐτυχία, εὐημερία στήν πατρίδα μας καί στόν καθένα, ἀλλά παράλληλα δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε καί τόν πραγματικό, τόν ἀληθινό σκοπό τῆς παρουσίας μας ἐπάνω στή γῆ. Δέν ξεχνᾶμε ἐπίσης ὅτι «ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δέ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα» (Α΄ Ἰωάν. 2,17).

Ἡ σημερινή ἑόρτια ἡμέρα μᾶς ὑπενθυμίζει ἐπιπλέον μέ τόν πλέον δυνατό τρόπο τήν στοργή τοῦ Θεοῦ καί χαρίζει νόημα, προοπτική, ἀσφάλεια καί δύναμη στή ζωή μας. Παράλληλα ὅμως ὀφείλουμε μέ σοβαρότητα νά σταθοῦμε ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας καί νά ἀξιοποιήσουμε αὐτόν τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ ζωή μας νά γίνῃ εὐωδία Χριστοῦ.

Ἄς ἀφήσουμε λοιπόν τόν Ὕψιστο μέ τήν παντοδύναμη Θεία Του Χάρη νά μᾶς κατευθύνει τά βήματα, τήν ψυχή, τόν νοῦ, τήν διάθεση, τήν θέληση, ὥστε τά ἀξιόλογα πνευματικά μας πεπραγμένα νά γεμίσουν τόν νέο χρόνο, τόν ὁποῖο καί πάλι τό ἔλεος καί ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐμπιστεύεται.

Ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς Χάριτός Του εὔχομαι τό νέο ἔτος 2023 νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό μας κλῆρο, τίς μοναστικές μας ἀδελφότητες, τόν φιλόχριστο καί φιλάγιο λαό τῆς Παναγιοσκεπάστου καί Θεοφυλάκτου Ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.

Διάπυρος πρός τόν ἐν σαρκί περιτμηθέντα Κύριον εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

_________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι τήν Παρασκευή, 6 Ἰανουαρίου 2023, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, καί ὥρα 9.00 π.μ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ, καί ὥρα 10.30 π.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου, περί ὥρα 11.45 π.μ., θά ἐκκινήσει Λιτανευτική Πομπή γιά τόν λιμένα τῆς Πόλεώς μας, ἐπί τῆς ὁδοῦ Δημητρίου Γολέμη, ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ Τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν.

Σᾶς προσκαλοῦμε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>