Καταγγελία κατά του Διοικητή του νοσοκομείου Λευκάδας για αυθαίρετες και υποκειμενικές αναθέσεις καθηκόντων προϊσταμένων | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Ιαν 31st, 2023

Καταγγελία κατά του Διοικητή του νοσοκομείου Λευκάδας για αυθαίρετες και υποκειμενικές αναθέσεις καθηκόντων προϊσταμένων

DSC00395

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας καταγγέλλει τον Διοικητή του νοσοκομείου Λευκάδας για αυθαίρετες και υποκειμενικές αναθέσεις καθηκόντων προϊσταμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπως και σε πολλά νοσοκομεία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις προϊστάμενων για πάνω από 14 χρόνια !!! Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός, οι διοικητές εφαρμόζοντας την πολιτική «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» σ’ όλο της το μεγαλείο αναθέτουν χωρίς αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένων – που τελικά γίνονται μόνιμα – σε ημετέρους χρήζοντας τους εαυτούς τους παντογνώστες παρακάμπτοντας ουσιαστικά τα υπηρεσιακά συμβούλια κρίσης.

Γίνεται φανερό για μια ακόμη φορά ότι η έννοια της αξιοκρατίας δεν έχει καμμιά σημασία και καμμιά εφαρμογή στο δημόσιο τομέα. Έτσι, για να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί ένας υπάλληλος δεν έχουν σημασία τα προσόντα, οι σπουδές ή η υπηρεσιακή του επάρκεια, αλλά πολλές φορές οι προσβάσεις που έχει στους κυβερνητικούς – κομματικούς μηχανισμούς.

Η εκάστοτε κυβέρνηση ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και την αξιοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να σκύβουν το κεφάλι στις αποφάσεις της, να τους ελέγχει, να μην αντιδρούν στην πλήρη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών αλλά και για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο διοικητής του νοσοκομείου Λευκάδας ο οποίος αποφάσισε ότι στο τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού πρέπει να γίνει προϊστάμενος υπάλληλος ΔΕ, ο οποίος βρισκόταν σε αναστολή εργασίας. Δεν έλαβε καθόλου υπόψιν του το οργανόγραμμα του νοσοκομείου που προβλέπει ξεκάθαρα για τη συγκεκριμένη θέση «υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Διοικητικού/ Λογιστικού και εάν δεν υπάρχουν, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων» παρακάμπτοντας αρκετούς συναδέλφους που είχαν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα όπως την προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών.

Ταυτόχρονα, υποβαθμίζει σε απλό νοσηλευτή προϊστάμενο κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος βρίσκονταν και αυτός σε αναστολή εργασίας.

Δ ύ ο  μ έ τ ρ α  κ α ι  δ ύ ο  σ τ α θ μ ά.  Α υ θ α ί ρ ε τε ς  κ α ι  υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  α ν α β α θ μ ί σ ε ι ς  κ α ι  υ π ο β α θ μ ί σ ε ι ς  κ α τ ά  τ ο  δ ο κ ο ύ ν !!!

Στόχος των αναθέσεων δεν είναι μόνο ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης αλλά και η διάσπαση και η διχόνοια μεταξύ των εργαζομένων αξιοποιώντας την επιθυμία τους για αναβάθμιση και ανέλιξη που συνοδεύεται φυσικά με το επίδομα θέσης ευθύνης.

Η συνέχιση αυτής της απαράδεκτης πρακτικής δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και καλλιεργεί την καχυποψία μεταξύ των εργαζόμενων πόσο μάλλον όταν αυτοί εργάζονται στα ίδια τμήματα και κλινικές.

ΖΗΤΑΜΕ :

– Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς αναθέσεων καθηκόντων προϊσταμένων από τους διοικητές στα νοσοκομεία.

– Να γίνουν επιτέλους κρίσεις για την ανάληψη θέσεων ευθύνης μέσα από ανεξάρτητες επιτροπές με αδιάβλητες διαδικασίες και μετρήσιμα, αντικειμενικά κριτήρια.

Δεσμευόμαστε ότι θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ενότητα των συναδέλφων μας κόντρα στις διασπαστικές πρακτικές και τις μεθοδεύσεις των διοικητικών – κομματικών μηχανισμών και των κυβερνήσεων».Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>