Δ. Λευκάδας: Αποφαση ΟΕ για την επισκευή της κύριας δημοτικής οδού Κατωχωρίου και λοιπών οδών του οικισμού | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Μαρ 22nd, 2023

Δ. Λευκάδας: Αποφαση ΟΕ για την επισκευή της κύριας δημοτικής οδού Κατωχωρίου και λοιπών οδών του οικισμού

KATOXORI GOOGLE

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι διακήρυξης του έργου: «Επισκευή της κύριας δημοτικής οδού Κατωχωρίου & λοιπών οδών του οικισμού», προϋπολογισμού 330.000,00€, και χρηματοδότηση από ΠΔΕ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την κύρια δημοτική οδό καθώς και δημοτικές οδούς στον οικισμό του Κατωχωρίου. Η κύρια δημοτική οδός που συνδέει τον οικισμό του Κατωχωρίου με την επαρχιακή οδό έχει μήκος περίπου 700μ και το πλάτος του καταστρώματος κυκλοφορίας της κυμαίνεται από 4.50μ έως 6.50μ. Η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη και στην πλευρά ανάντι της οδού υπάρχει τάφρος απορροής των ομβρίων.

Η σημερινή κατάσταση της οδού χρήζει επισκευής. Θα εκτελεστούν εργασίες φρεζαρίσματος του φθαρμένου ασφαλτοσκυροδέματος, τοπικά θα εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής της οδοστρωσίας και αναλημματικών τοίχων συγκράτησης των πρανών, εργασίες διευθέτησης των επιφανειακών πλευρικών τάφρων απορροής των ομβρίων της οδού καθώς και εργασίες επίστρωσης νέας ασφάλτου, εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης πινακίδων κυκλοφορίας.

Στις οδούς του οικισμού θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του καταστρώματος κυκλοφορίας από ασφαλτοσκυρόδεμα με φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφάλτου και διάστρωση νέας, εργασίες πλακόστρωσης τμημάτων οδού από λευκή χονδρόπλακα και σε περιορισμένα τμήματα από τεχνικά παλαιωμένο κυβόλιθο επίστρώματος σκυροδέματος, καθώς και εργασίες συγκράτησης των πρανών με αναλημματικούς τοίχους από αργολιθοδομή.

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων εντός του οικισμού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να φέρνουμε χρήματα για ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του δήμου μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>