«Κομμουνιστικό δάκτυλο» έβλεπε η κυβέρνηση Τσαλδάρη πίσω από την εξέγερση των αμπελουργών το 1935 στη Λευκάδα | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

«Κομμουνιστικό δάκτυλο» έβλεπε η κυβέρνηση Τσαλδάρη πίσω από την εξέγερση των αμπελουργών το 1935 στη Λευκάδα

nionios_karfakisO κομμουνιστήw Νιόνιος Καρφάκης που σκοτώθηκε όταν χύμηξε πάνω στο οπλοπολυβόλο του στρατού

Για τρεις νεκρούς, εκ των οποίων οι δύο από σφαίρες διαδηλωτών και ο τρίτος από οπλοπολυβόλο, τη στιγμή που ο φονευθείς αποπειράθηκε να αφοπλίσει ένα στρατιώτη, και 6 τραυματίες, κάνει λόγο ανακοίνωση του τότε Υπουργού – Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Λεωνίδα Τσιόκου, στη κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη, σχετικά με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο των αμπελουργών της Λευκάδας το 1935.

Στην ανακοίνωσή του η οποία δημοσιεύτηκε στην Ηπειρώτικη εφημερίδα «Ο Κυριακάτικος» (Φ. της Κυριακής 13 Οκτωβρίου 1935) ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι «τα έκτροπα προκλήθηκαν παρά των κομμουνιστών», μία κλασική διαχρονική δικαιολογία του αστικού κράτους για να δικαιολογήσει τα κατά καιρούς εγκλήματά του κατά του λαϊκού κινήματος.

1_ameloyrgiko_syl_1935

Για τα γεγονότα της Λευκάδας, όπως τα χαρακτηρίζει, γράφει η εφημερίδα:

«Καθ΄ α πληροφορούμεθα εκ Πρεβέζης εις ολόκληρον την νήσον της Λευκάδος η κατάστασις είναι λίαν έκρρυθμος. Τονίζεται μάλιστα ότι εις την ύπαιθρον οι οινοπαραγωγοί κατέλυσαν τας αρχάς απειλούντες να κατέλθωσιν εις την πόλιν ένοπλοι εάν (δεν) γίνονται αποδεκτά τα αιτήματά των. Την μεσημβρίαν χθες καθώς και το εσπέρας απεστάλησαν εντεύθεν νέαι ισχυραί δυνάμεις στρατού προς επιβολήν της τάξεως.

Άλλαι πληροφορίαι αναφέρουν ότι κατά τας λαβούσας χώραν συμπλοκάς μεταξύ των οινοπαραγωγών και των ενόπλων δυνάμεων ετραυματίσθησαν μερικοί εκατέρωθεν. Εξ άλλου νυκτεριναί πληροφορίαι εξ Αθηνών αναφέρουν ότι εφονεύθη εις πολίτης και ετραυματίσθησαν και 3 στρατιώται. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού κ. Μελάς μεταβάς εις Λευκάδα επυροβολήθη κατά την εκεί αποβίβασίν του υπό των οινοπαραγωγών».

Για την ανακοίνωση του Λεωνίδα Τσιόκου, Υπουργού – Γενικού Διοικητή Ηπείρου, γράφει:

«Εν σχέσι προς την δημιουργηθείσαν εν Λευκάδι κατάστασιν ο Υπουργός κ. Τσιόκος ανεκοίνωσε τα εξής:

Τα χθεσινά έκτροπα προκληθέντα παρά των κομμουνιστών είναι τελείως αδικαιολόγητα, τοσαύτω μάλλον καθ΄ όσον η Κυβέρνησις έσπευσε άμα τη υποβολή των αιτημάτων των οινοπαραγωγών να διαμηνύση αυτοίς ότι θέλει εξετάσει ταύτα μετά προσοχής επιλύσουσα αυτά κατά τον πλέον ευμενή δια τους οινοπαραγωγούς τρόπον, εφ΄ όσον βεβαίως ταύτα ήσαν ορθά και δίκαια. Απόδειξις ότι το ζήτημα της αγοράς σταφυλών επελύθη ήδη, αποφασισθείσης της εξαγοράς 3½ εκατομμυρίων οκάδων παρά της Εταιρείας οίνων και οινοπνευμάτων χρηματοδοτούμενοι παρά της Αγροτικής Τραπέζης τη εγγυήσει του Κράτους προς δραχ. 600 το χιλιόλιτρον. Ούτω το κυριώτερον αίτημα των οινοπαραγωγών Λευκάδος επελύθη κατά τον πλέον ικανοποιητικόν δι΄ αυτούς τρόπον.

Δια της εξαγοράς των σταφυλών επιλύονται και τα κυριώτερα των λοιπών αιτημάτων ως της αποστάξεως οίνου κλπ.

Ο απολογισμός των χθεσινών σκηνών είναι 6 τραυματίαι και 3 νεκροί εξ ων δύο από σφαίρας των διαδηλωτών και ο τρίτος δι΄ οπλοπολυβόλου καθ΄ ην στιγμήν ο φονευθείς απεπειράθη να αφοπλίση των στρατιώτην.

Ήδη επικρατεί απόλυτος τάξις επιβληθέντως πλήρους του Κράτους του Νόμου. Η δικαστική αρχή επελήφθη ήδη του έργου της διώξεως των πρωταιτίων».

2_ameloyrgiko_syl_1935

Σε πρότερο δημοσίευμά της αναφορικά με τις προετοιμασίες της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τους εξεγερμένους αμπελουργούς γράφει η ίδια εφημερίδα (Φ. της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 1935):

«ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ

Την 2:30 πρωϊνήν της σήμερον ανεχώρησεν επ΄ αυτοκινήτου δια Πρέβεζαν και εκείθεν δια Λευκάδα ο Γενικός Γραμματεύς και αναπληρωτής του Γεν. Διοικητού κ. Κ. Σταυρόπουλου καθώς και ο Ανώτερος Δ/κτής Χωροφυλακής κ. Αμβράζης.

Κατά τας πληροφορίας μας ο κ. Σταυρόπουλος μεταβαίνει εις Λευκάδα καθ΄ ότι εσημειώθη εκεί εξέγερσις των οινοπαραγωγών κατελθόντων απάντων των αγροτών εντός της πόλεως Λευκάδος και καταλυσάντων τας αρχάς εις την ύπαιθρον. Περισσότεραι πληροφορίαι περί της εν γένει εν Λευκάδι καταστάσεως δεν ηδυνήθημεν να εξακριβώσωμεν μέχρι της στιγμής καθ΄ ην τον φύλλον μας ετέθη υπό το πιεστήριον.

Δέον να σημειωθή ότι εν Λευκάδι ευρίσκονται τμήματα στρατού της VIII Μεραρχίας επί τούτου αποσταλλέντα εκεί από 8ημέρου οπότε διεδόθη ότι επρόκειτο να συγκροτιθώσι εκεί συλλαλητήρια των οινοπαραγωγών».


Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η Χρονικό λέει:

    Βάρεσε ο Λαυράνος ( ή Λαβράνος *κατά την παλιότερη γραφή).Στην βάση στην παραλία στο στενό Βεντούρα, είχε φέρει το απόσπασμα απ την Πρέβεζα, και μαζί με τα πολυβόλα και τουφέκια είχαν οπλίσει και μπαγιονέτες ( ξιφολόγχες οι μισοί στρατιώτες του αποσπάσματος). Αυτή είναι μαρτυρία αυτόπτη που άκουσε το παράγγελμα και είδε τις μπαγιονέτες να οπλίζουν. Ανεβαίνωντας πρός την πλατεία στο στενό Βεντούρα οι στρατιώτες είχαν τα όπλα οπλισμένα με ξιφολόγχες δια πάν ενδεχόμενο. Και στο σημειο δολοφονίς Καρφάκη, λίγο ποιό πίσω στήσανε ένα μυδράλιο όπως λέγανε τότε. Και με αυτό χτυπήσανε τον Νιόνιο Νιμόσκο -Καρφάκη.

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.