Την πλήρωση της έμμισθης θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα επιδιώξει η δημοτική Αρχή | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Φεβ 24th, 2024

Την πλήρωση της έμμισθης θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα επιδιώξει η δημοτική Αρχή

symparastatis_dimoti

Την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, μιας έμμισθης θέσης (Η αντιμισθία είναι ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου), επιδιώκει η δημοτική Αρχή του κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, καθώς στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Φλεβάρη 2024 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, Ευσταθίου Σκλαβενίτη, να καθορίσει το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου για τη θέση αυτή.

Σημειώνεται ότι η θέση καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2010. Συγκεκριμένα, στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Φλεβάρη του 2011 επί δημοτικής θητείας Κώστα Αραβανή είχε επιχειρηθεί η εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, θέση για την οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον την εποχή εκείνη συνολικά δώδεκα (12) συμπολίτες μας, με τον εκλεκτό όμως της δημοτικής Αρχής να μην συμπληρώνει και στις δύο (2) ψηφοφορίες την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή τις 22 από τις συνολικά 33 ψήφους που απαιτούνταν – η παράταξη του κ. Ξεν. Βεργίνη ήταν τότε μείζων μειοψηφία και είχε καταψηφίσει την πρόταση. Οι δημοτικές Αρχές των κ.κ. Κώστα Δρακονταειδή και Χαράλαμπου Καλού που ακολούθησαν δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την πλήρωση αυτής της θέσης.

Ο Συμπαραστάτης τού Δημότη και Επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ. Για τη θέση αυτή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δε μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής, ενώ ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4804/2021. Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Όπως προαναφέραμε για την εκλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, στην περίπτωση του Δήμου Λευκάδας που έχει είκοσι εννέα (29) μέλη απαιτείται να ψηφίσουν θετικά με μυστική ψηφοφορία δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή δύο παραπάνω από όσους διαθέτει η πλειοψηφούσα παράταξη.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>