Δήμος Μεγανησίου: Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Φεβ 28th, 2024

Δήμος Μεγανησίου: Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Dimos-Meganisi45

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου, κ. Γεράσιμος Κατωπόδης, γνωστοποιεί την πλήρωση ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Μεγανησίου, με πτυχίο ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την παροχή συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και εξειδικευμένων γνώσεων για τον πολιτισμό, την προβολή και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, την ανάδειξη των σημαντικότερων μνημείων του τόπου μας, την παρουσίαση αυτών σε εκθέσεις και την διερεύνηση εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για πολιτιστικούς σκοπούς και δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο (Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μεγανησίου Ταχ. Δ/νση: Κατωμέρι Μαγνησίου Λευκάδας- Τ.κ. 310 83 από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες. Δύναται επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>