1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Στήριξης του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Απρ 12th, 2024

1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Στήριξης του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας

2_peiramatiko_gel

Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Στήριξης του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας και την πρώτη του συνεδρίαση αποφασίστηκε να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου.

Το 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας προσφέρει στους μαθητές/-τριές του ένα πλούσιο και δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το όραμα του σχολείου είναι «να βοηθήσει ΟΛΑ τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, να διαμορφώσουν κριτική στάση και ενεργό συμμετοχή στα κοινά και να κοινωνικοποιηθούν με αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα». Απώτερος στόχος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τους/τις μαθητές/τριες να γίνουν παραγωγοί και δημιουργοί γνώσης.

Υιοθετώντας καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας, προάγει την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη αυτενέργειας και την δημιουργικότητα στους μαθητές/-τριες. Η κοινότητα των μαθητών/τριών μας χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, καινοτομία, δημιουργικότητα και κοινωνικό πειραματισμό.

Σκοποί:

α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές,

β) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών σχολείων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

γ) η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολείων της ομάδας όμορων σχολείων,

δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή εκπόνησης εργασιών,

ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

ζ) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,

η) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ι) ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

Με βάση τους σκοπούς αυτούς και ταυτόχρονα εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα που αφορούν τη λειτουργία των Γενικών Λυκείων, το 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας εμπλουτίζεται με την καθιέρωση των παρακάτω:

1. Μνημόνιο Συνεργασίας: Πανεπιστημίου Πατρών – 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας

2. Συμβούλια

ΕΠΕΣ (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο): Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του.

Συμβούλιο Στήριξης: Το Συμβούλιο Στήριξης του σχολείου συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτιστικές δραστηριότητες.

Όμιλοι Αριστείας και Δημιουργικότητας 2023-2024

 • Όμιλος Αθλητισμού
 • Όμιλος Δημιουργίας Σχολικού Περιοδικού
 • Όμιλος Θεάτρου
 • Όμιλος Εθελοντισμού
 • Όμιλος Πληροφορικής (Προγραμματισμός και Ρομποτική)
 • Όμιλος Ραδιοφωνικού Εργαστηρίου
 • Όμιλος Ρητορικης
 • Όμιλος Στατιστικής και Έρευνας
 • Όμιλος Φυσικής

4. Όμιλοι Αριστείας και Δημιουργικότητας 2022-2023

 • Όμιλος Θεάτρου
 • Όμιλος Κινηματογράφου
 • Όμιλος Διά Βίου Άσκησης
 • Όμιλος Πειραμάτων Φυσικής
 • Όμιλος Πληροφορικής
 • Όμιλος «Διεπιστημονικής και διερευνητικής προσέγγισης βιολογικών φαινομένων στο σχολείο»
 • Όμιλος «Ψηφιακές Δεξιότητες – 21ος αιώνας»

5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2024

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων.

 • Γεωμετρία Α Λυκείου
 • Άλγεβρα Α Λυκείου
 • Αρχαία Β Λυκείου
 • Άλγεβρα Β Λυκείου
 • Λατινικά Β Λυκείου
 • Ιστορία Ανάπτυξη Πηγών (Α,Β,Γ Λυκείου)
 • Ειδικό Μάθημα Αγγλικών (για τις πανελλαδικές)

6. Δράσεις (2022-2023 και 2023-2024)

 • Συμμετοχή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην Εβδομάδα Καποδίστρια που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
 • Διοργάνωση ομιλίας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:” ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ”, από το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας και το Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας “ΔΙΑΥΛΟΣ”
 • Επίσκεψη ομάδας μαθητών στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Λευκάδας και υλοποίηση προγράμματος για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελ. Γλώσσας
 • Συμμετοχή του Ομίλου Εθελοντισμού του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας «Άγγελος Σικελιανός» στη σχολική δράση «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» που υλοποιεί το Χαμόγελο Του Παιδιού με αφορμή την πανελλήνια ημέρα κατά της βίας στο σχολείο (6η Μαρτίου).
 • 9o Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης «Σχολικές πρακτικές και ικανότητες του 21ου αιώνα για διεθνοποίηση, συμπερίληψη και διαμεσολάβηση», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας «Άγγελος Σικελιανός» και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 • Δράσεις για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας.
 • Ψηφιακή παρουσίαση με θέμα: «Χριστός, η προσδοκία των εθνών» – Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί στους χριστιανικούς ναούς.
 • Συμμετοχή του 2ο Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο σχολείων με θέμα «Διατροφή, περιβάλλον και υγεία» με συντονισμό του Κ.Ε.ΠΕΑ. Ιεράπετρας-Νεάπολης, στη διαδικτυακή επιμορφωτική δράση στην Αειφόρο Εκπαίδευση, με θέμα: «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική ηλικία».
 • Κοινή δράση Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής και 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με θέμα: «Σχεδιάζοντας την πορεία προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις».
 • Διάλεξη του καθηγητή Βυζαντινής φιλολογίας κ. Ιωάννη Πολέμη στο 2ο Πειραματικό Λύκειο.
 • Συμμετοχή 2ου Πειραματικού Λυκείου στο πρόγραμμα Erasmus plus GREEN.
 • Συμμετοχή 2ου Πειραματικού Λυκείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Πιλάρ είμαι εγώ! Μια εικονική περιήγηση στην κινηματογραφική καριέρα της Κατίνας Παξινού», αποτέλεσμα της δημιουργικής σύμπραξης τριών εταίρων, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, της Museotek και της Ετεροτοπίας, και υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Δράση για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.
 • Δράση συνεργασίας του Κέντρου πρόληψης «Δίαυλος» με το Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας: δίωρη βιωματική παρέμβαση, με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις έννοιες της Ψυχικής Υγείας και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
 • Διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 2023-2024, για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, με θέμα τη διαχείριση του άγχους και του θυμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “Δίαυλος”.
 • Επιμορφωτική ημερίδα “Οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές”.
 • Έκθεση φωτογραφίας, «Ο κόσμος μέσα από τα μάτια των εφήβων» την οποία οι μαθητές/τριες του σχολείου παρουσίασαν στην αίθουσα Τέχνης «ΜΑΡΚΑ».
 • Συμμετοχή μαθητών στο Μαθητικό Συνέδριο CONNECT 2023 και παρουσίαση του πρωτότυπου σεναρίου με θέμα: «Διερεύνηση δυνητικών πηγών ρύπανσης στην νήσο της Λευκάδας από τους μαθητές του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας».
 • Συμμετοχή ομάδας μαθητών στην 19η Ημερίδα Προχωρημένων Μαθημάτων
  Σωματιδιακης Φυσικής Masterclasses, που διοργανώνεται κάθε χρόνο και συμμετέχουν μαθητές των σχολείων της χώρας.
 • Διαστημικές Εικόνες και Καλλιτεχνική Έκφραση: Συμμετοχή στο διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με δημιουργία βίντεο: “Αστροφυσική και Τέχνη – Διαστημικές Εικόνες”.
 • Εκδήλωση ενημέρωσης (TEΠ-Open) για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας.
 • Συμμετοχη στην προγραμματισμένη ψηφιακή παρουσίαση του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε βιωματικό σεμινάριο για την Επαγγελματική εξουθένωση και τη διαχείρισή της.
 • Διεξαγωγή Αγώνα Λόγων στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα: “Περιορισμοί της ελευθερίας του λόγου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.”
 • To “Βήμα” της Λευκάδας: Ένθετο του σχολείου στην εφημερίδα το «Βήμα» της 12 Ιουνίου 2022.
 • Εκδήλωση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και την παρουσίαση των Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας και των δράσεων σχολικού έτους 2022-23.
 • Δημιουργια καλλιτεχνικού έργου με θέμα: «Άνθρωπος και 21ος Αιώνας».
 • Συμμετοχή στον Μαθητικό Διαγωνισμό Βιντεοσκοπημένων Πειραμάτων – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πράξη.
 • Εκδήλωση του σχολείου για την Γενοκτονία των Ποντίων.
 • Συμμετοχή στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.
 • Δράση του Ομίλου “Ψηφιακές Δεξιότητες – 21ος Αιώνας” με γνωστικό αντικείμενο: «3DPrinting».
 • Εγκατάσταση Σεισμογράφου στο σχολείο μας.
 • Δράση SΤΕΜ-Ρομποτικής του ομίλου “Ψηφιακές Δεξιότητες -21ος Αιώνας” με το τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Διαδραστικό εργαστήριο του Ομίλου «Ψηφιακές Δεξιότητες – 21ος αιώνας», με θεμα: «Ο GDPR και οι 40 κλέφτες» – Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στην ψηφιακή εποχή, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συμμετέχουν στο διαδικτυακό εργαστήριο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
 • Δράση επαγγελματικού προσανατολισμού από την ΜΚΟ «The Tipping Point in Education» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, με θέμα:«Από τις μητροπόλεις του κόσμου στις σχολικές τάξεις της Ελλάδας».
 • Βιωματικό Εργαστήριο Ρητορικής. Συνδιοργάνωση: Όλγα Παχή, 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας «Άγγελος Σικελιανός», Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.
 • Δράση: “Σεισμοί στη Λευκάδα”.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού στο μάθημα των Αγγλικών της Α’ Λυκείου.
 • Συμμετοχή του σχολείου στην ελληνική έρευνα του PISA 2022.

7. Διδασκαλία με προγραμματισμό Καινοτόμων Δράσεων

Θεματικές: Πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, πρακτικές ασκήσεις
φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, προγράμματα καθοδήγησης, ενδοσχολική επιμόρφωση, παραγωγή διδακτικού υλικού, διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, δράσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης διδακτικού υλικού ή αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχολικές μονάδες όμορων σχολείων).

8. Διακρίσεις

Διάκριση 2ου Πειραματικού Λυκείου στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα “Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου”.

Διάκριση του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στο Μαθητικό Συνέδριο CONNECT 2023

Συμμετοχή στον 12ο διαγωνισμό φωτογραφίας του 1ου Λυκείου Λευκάδας για τα σχολεία της β΄/θμιας εκπαίδευσης Λευκάδας, με θέμα “Άνθρωπος και Θάλασσα”. Τιμητικός έπαινος και τρίτο βραβείο σε μαθήτρια του σχολείου μας.

Διεθνής Διαγωνισμός μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στις 10 καλύτερες η μετάφραση μαθήτριας του σχολείου μας.

9. Εκδρομές

 • Συμμετοχή μαθητών 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Αθήνα – Ρώμη: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήμερα). Ιστορία, Πολιτισμός, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Δημοκρατία», το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Ρώμη.
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο CERN (2023 και 2024)
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των “Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας” στην Αθήνα (2022, 2023, 2024).
 • Τετραήμερη εκδρομή στην Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη.
 • Τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο και την Καλαμάτα.
 • Πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

Εκδρομή της Α΄ Λυκείου στην Πελοπόννησο και συμμετοχή στην αθλοπαιδιά
κλασικού αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου 9 μαθητές του σχολείου
διακρίθηκαν στην 1η, 2η και 3η θέση.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>