Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Απρίλη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Απρ 12th, 2024

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Απρίλη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Απρίλη 2024 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρους κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υποθέσεων, άρθρο 72 ια’ Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δύο αγωγές καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής της Α.Τ., οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση τον Ιούνιο του έτους 2024, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α107/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του επικαιροποιημένου «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λευκάδας», με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» (2 η έκδοση 2024). Εισηγητής: Νικόλαος Λάζαρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του επικαιροποιημένου «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λευκάδας», με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» (2 η έκδοση 2024). Εισηγητής: Νικόλαος Λάζαρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για την αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6007569 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027». Εισηγήτρια: Μαργέλη Μαρία, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.E. για συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Λευκάδας στα πλαίσια του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για το 6ο Υποέργο με τίτλο «Προσβάσιμες Παραλίες» στα πλαίσια της Σύμβασης 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF). Εισηγήτρια: Μαργέλη Μαρία, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.E. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 09.04.2024 με σκοπό την εκμίσθωση ισογείου κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Πηγαδησάνων για χρήση του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αρίστος Λάζαρης, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>