Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΠΕ Λευκάδας για την συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας και την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μάι 13th, 2024

Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΠΕ Λευκάδας για την συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας και την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών

pin_peLefkadas

Το ΔΣ του Συλλόγου Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενημερώνει ότι:

Στις 25-04-2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Αντώνη Δουβίτσα στο γραφείο του και τέθηκαν από πλευράς του Δ.Σ. συμπυκνωμένα τα κύρια αιτήματα μας, τόσο θεσμικού όσο και οικονομικού περιεχομένου.

Συζητήσαμε την παρέμβασή του, στα ζητήματα που συνδέονται με την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών.

Γνώριζε όπως μας είπε ότι στην ΠΕ Λευκάδας:

Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπάρχει ένας μόνο Κτηνίατρος.

Δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του Τμήματος με ένα μόνο Κτηνίατρο. Απαιτείται τουλάχιστον ένας ακόμη, για την στοιχειωδώς ικανοποιητική απόδοση του Τμήματος. Εξάλλου, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι απαιτούν την συγκρότηση κλιμακίου με δύο τουλάχιστον Κτηνιάτρους. Να σημειωθεί ότι παλαιότερα υπηρετούσαν 3 κτηνίατροι και σήμερα που οι αρμοδιότητες έχουν αυξηθεί υπηρετεί ένας..

Στο Γραφείο Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού εξυπηρετείται από υπάλληλο με παράλληλα καθήκοντα από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, με αποτέλεσμα να μην διεκπεραιώνονται έγκαιρα οι υποθέσεις του γραφείου. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση υπαλλήλου στο γραφείο με αποκλειστικά καθήκοντα.

Στην Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας υπηρετεί ένας επόπτης υγείας που κατά την θερινή περίοδο, τα ζητήματα προς επίλυση, που αντιμετωπίζει καθημερινά, διογκώνονται, λόγω του μεγάλου όγκου τουριστών, και αναφέρουμε ενδεικτικά, το μεγάλου αριθμού καταστημάτων που λειτουργούν (αρκετά εξ αυτών σε εποχιακή βάση), της διαχείρισης επιδημιών, την διαχείρισης διατροφικών κρίσεων, την διενέργειας δειγματοληψιών των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, βυτίων πώλησης πόσιμου νερού, της νόσου των λεγεωναρίων, την διενέργειας ελέγχων κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, τη πληθώρας καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων πολιτών και άλλα.

Γνώριζε επίσης ότι υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός που έχει παράλληλα καθήκοντα στην αντίστοιχη Διεύθυνση της Π. Ε. Κεφαλλονιάς, που άτυπα από το 2016 συνεχίζει μέχρι σήμερα να εξυπηρετεί τα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης.

Απαιτείται να διακοπούν τα παράλληλα καθήκοντα άμεσα.

Επίσης στην Δ/νση θα συνταξιοδοτηθεί η διοικητικός υπάλληλος εντός του χρόνου, έτσι θα μείνουν 4 υπάλληλοι

Απαιτείται άμεση στελέχωση της υπηρεσίας.

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος, εντός του χρόνου θα συνταξιοδοτηθεί η προϊσταμένη του τμήματος και θα μείνει μία περιβαλλοντολόγος, η οποία μάλιστα τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο. Η διεξαγωγή των αυτοψιών, (αναγκαία προϋπόθεση για την στελέχωση των κλιμακίων είναι οι δύο υπάλληλοι), η αντιμετώπιση των υποθέσεων της Υπηρεσίας και η ολοκλήρωση αυτών εντός των καθορισμένων από την Νομοθεσία προθεσμιών είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθεί. Απαιτείται άμεση τοποθέτηση υπαλλήλου στο τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία του.

Στη Δ/νση Ανάπτυξης πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός του έτους τουλάχιστον δύο υπάλληλοι, με αποτέλεσμα στα τρία τμήματα της υπηρεσίας να μείνουν 2 υπάλληλοι. Απαιτείται άμεση τοποθέτηση τουλάχιστον 3 υπαλλήλων για να μπορεί στοιχειωδώς να ανταπεξέρχεται η υπηρεσία στις υποχρεώσεις της.

Στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί άμεσα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης. Πριν 4 μήνες συνταξιοδοτήθηκε υπάλληλος του Τμήματος ΚΤΕΟ και στην γραμματεία υπηρετεί μια υπάλληλος. Χρειάζεται άμεση στελέχωση της υπηρεσίας.

Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων γνώριζε ότι στην Πλωτή Γέφυρα για την ασφαλή, ομαλή, εύρυθμη λειτουργία και τον επαρκή έλεγχό της απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) άτομα ανά βάρδια. Δεδομένου ότι η Πλωτή Γέφυρα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση απαιτούνται τουλάχιστον 5 χειριστές και 5 βοηθοί, αν όχι 10 χειριστές, για να καλύπτονται και οι τρείς βάρδιες/ ημέρα με ασφάλεια και να μην καταπατούνται ωράρια εργασίας και γενικότερα εργασιακά δικαιώματα. Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα είναι στην πραγματικότητα 3 χειριστές και 1 βοηθός.

Οι εναπομείναντες καλούνται μετά το τέλος Ιουνίου να καλύψουν 21 βάρδιες (φυλακές) εβδομαδιαίως, πράγμα που σημαίνει ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους, όχι μόνο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της Π/Γ αφού με εντατικοποίηση και υπερεργασία οι περισσότερες βάρδιες θα λειτουργούν με ένα άτομο και θα μεγιστοποιούνται περισσότερο τα προβλήματα εάν οποιοσδήποτε χειριστής απουσιάσει για λόγους υγείας, οικογενειακούς ή κανονικής άδειας.

Επιπρόσθετα οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης της Π/Γ από τους χειριστές, δεν θα μπορούν να υλοποιούνται, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, οχημάτων και πλωτών μέσων.

Επίσης στην Δνση πολλοί υπάλληλοι υπηρετούν με παράλληλα καθήκοντα.

Μέσω της κινητικότητας μας διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν υπάλληλοι που θα καλύψουν τις κενές θέσεις .

Μέχρι και την τελευταία περίοδο της κινητικότητας (ένα μήνα πριν) δεν είχαν ζητηθεί υπάλληλοι για την ΠΕ Λευκάδας.

Για προσλήψεις δεν έκανε λόγω, παρά μόνο για χειριστές και βοηθούς της Π/Γ με κατ΄ εξαίρεση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Στα τελευταία Περιφερειακά συμβούλια δεν αναφέρθηκε κανένα από τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ούτε για το πρόβλημα της πλωτής Γέφυρας.

Στον Προγραμματισμό προσλήψεων για τα επόμενα έτη μέχρι το 2028, ζητούν το 2027 έναν επόπτη, κανέναν κτηνίατρο, κανέναν κοινωνικό λειτουργό κανένα υπάλληλο για το Τμήμα Περιβάλλοντος, κανέναν για την Δ/νση Ανάπτυξης και βέβαια κανέναν για την γέφυρα.

Επανειλημμένα οι υπηρεσίες έχουν θέσει στους ανωτέρους τους το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια μεθοδευμένη στόχευση του κράτους στο δημόσιο τομέα ,στην υγεία, στην παιδεία, στους ΟΤΑ Α ́ και Β’ βαθμού κι αλλού, τόσο των υπαλλήλων όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών με την συνεχόμενη υποβάθμισή τους.

Με αφορμή τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΠΕΠ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων ψηφίστηκε η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Επιχορηγείται με το ποσό των 900.000 ευρώ για το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και θα αποσπά προσωπικό, οχτώ για την ώρα υπαλλήλων, από τις είδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Η υποστελέχωση θεωρήθηκε ως επιχείρημα για τις καθυστερήσεις αυτές.

Μα ποιος προώθησε την υποστελέχωση των υπηρεσιών;

Και τι εξυπηρετεί η ύπαρξη ενός οργανισμού που καρπώνεται και θα καρπώνεται χρήματα του δημοσίου;

To Δ Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΠΕ ΛευκάδαςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>