Από τις 20-05-2024 μέχρι και 20-06-2024 οι εγγραφές νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Μάι 16th, 2024

Από τις 20-05-2024 μέχρι και 20-06-2024 οι εγγραφές νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

paidikos_stathmos

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας ενημερώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025, θα ξεκινήσει από 20-05-2024 μέχρι και 20-06-2024.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια και βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (ήτοι την 1-09-2024) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού(Πρότυπος Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/5-12-2017)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ως εξής:

α) ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ:ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΥΠ.ΑΘ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΤΚ.31100
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ

β) στον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας (έναντι Μητρόπολης), στον Παιδικό Σταθμό
Βλυχού και στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας καθημερινά από 10:00π.μ έως 13:00 μ.μ κατόπιν ραντεβού που θα οριστεί σε συνεννόηση με την υπεύθυνη της δομής.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα εξής e-mail:

paidikoistathmoilefkadas@gmail.com

paidikosvlichou@hotmail.com μόνο για αίτηση εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Βλυχού

δ) στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας

Η αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας: www.lefkada.gov.gr, στους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 20 η Ιουνίου 2024 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την αίτηση συμμετοχής θα κατατίθενται ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ΚΑΝΕΝΑ δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την 20η Ιουνίου 2024 θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες, θα μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα ξεχωριστά και θα εξυπηρετούνται εφόσον:

– Έχουν ικανοποιηθεί οι εμπρόθεσμες αιτήσεις και

– Υπάρχουν κενές θέσεις

Στην τελική κατάταξη και σε περίπτωση ισοψηφίας θα συνεκτιμάται η δήλωση ακίνητης περιουσίας

Σημείωση: Ο Εμβολιασμός των νηπίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα γίνονται και οι επανεγγραφές των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς, με νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ίδια με τις εγγραφές δικαιολογητικά.  Δεν θεωρούνται επανεγγραφές και δεν λαμβάνουν τη σχετική μοριοδότηση, νήπια τα οποία: α) έχουν διαγραφεί από τους Σταθμούς πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας τους β) έχουν επιλεχθεί με το πρόγραμμα Προώθηση υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2024-2025 και γ) έχουν οφειλές του προηγούμενου έτους

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των παιδιών αλλά και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική κατάταξή τους γίνεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και το σύστημα μοριοδότησης όπως αυτά ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 216/2017(ΑΔΑ:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ) απόφαση η οποία επικαιροποιήθηκε με την αριθ.38/2019 (ΑΔΑ:Ω9ΖΠΩΛΙ-ΦΘ4)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

Υπενθυμίζουμε:

Οι Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προώθηση υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2024-2025. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση σε αυτό, να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) και να την προσκομίσουν στην υπηρεσία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούν στην καταβολή τροφείων ανάλογα με το εισόδημα.

Οι γονείς οι οποίοι εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα, συστήνουμε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τόσο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., όσο και στους σταθμούς του Δήμου

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής και επανεγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση και όχι με τα ονόματα νηπίων – βρεφών που θα επιλεγούν (σύμφωνα με την υπ. αριθ. 41087  Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Η επιλογή των βρεφών και νηπίων για τους :

α) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας: Δ/νση: Θεοδώρου Στράτου & Ναπολ. Ζαμπέλη, 3 τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

β) Παιδικός Σταθμός Βλυχού: Δ/νση: Βλυχό Λευκάδας,1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

γ) Παιδικός Σταθμός Καρυάς: Δ/νση: Καρυά Λευκάδας 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

δ) Βρεφονηπιακός Σταθμός: Δ/νση: Άγγελου Σικελιανού 1) Α΄ Βρεφών από 8 μηνών έως 1,5 ετών –  6 βρέφη ανά τμήμα 2) Β΄ Βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών- 7 βρέφη ανά τμήμα 3) 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα.

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/5-12-2017) και την υπ’ αριθμ. 216/2017(ΑΔΑ:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

Για τους:

α) Βρεφικός Σταθμός(πρώην ΔΕΠΟΚΑΛ) Δ/νση: Υποσμηναγού Κατωπόδη, 1) Α΄ Βρεφών από 8 μηνών έως 1,5 ετών- 8 βρέφη ανά τμήμα 2) Β΄ Βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών – 12 βρέφη ανά τμήμα

β) Παιδικός Σταθμός(πρώην ΔΕΠΟΚΑΛ) Δ/νση: Πεφανερωμένης και Φιλοσόφων:2 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 30 νήπια οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο με VOUCHER και με βάση την μοδιοτότηση της ΕΕΤΤΑ ΑΕ

Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στους Παιδικούς Σταθμούς, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και στην Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα απευθύνονται στην υπεύθυνη του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκάδας, καθώς και του Παιδικού Σταθμού Καρυάς στο τηλέφωνο: 26450-22437, στην υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού Βλυχού στο τηλέφωνο:26450-95664 καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού στο τηλέφωνο: 26453-60615.

Από το Δήμο Λευκάδας

Συνημμένα:

1. Αίτηση εγγραφής-επανεγγραφής

2. Ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού

3. Υπεύθυνη ΔήλωσηΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>