Στην εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο «Πόρτο Κατσίκι» προχωράει ο Δήμος Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μάι 27th, 2024

Στην εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο «Πόρτο Κατσίκι» προχωράει ο Δήμος Λευκάδας

1_porto_katsiki

Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ασφαλτοστρωμένου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» έκτασης 1.500 τ.μ. με πενήντα εννέα (59) θέσεις στάθμευσης, στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί στην παραλία, με τη διάρκεια της μίσθωσης να ορίζεται μέχρι 31.12.2025, αναμένεται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Είναι ο ίδιος ο χώρος στάθμευσης για τον οποίον εισπράττονταν παράνομα πεντάευρα, τουλάχιστον στις 6 Μαΐου 2024 και για άγνωστο χρονικό διάστημα πριν και μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να έχει μισθωθεί ο χώρος και χωρίς να κόβονται αποδείξεις, πέφτοντας και εγώ ο ίδιος προσωπικά θύμα της ξεδιάντροπης απατεωνιάς, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες και ξένοι επισκέπτες της παραλίας. (Δες εδώ).

Σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Σεβαστής Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα, αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι εκμεταλλεύονται ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι Β΄ Βαθμού καθώς και όσοι εκμεταλλευτές είχαν συνάψει συμφωνητικό μίσθωσης για τον ανωτέρω χώρο και αποδεδειγμένα δεν τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Τα ως άνω θα βεβαιώνονται επί ποινή αποκλεισμού στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), και το τελικό ποσό – τελική προσφορά θα αφορά το ετήσιο ημερολογιακό μίσθωμα και θα καταβληθεί ως εξής: Για το έτος 2024 με την υπογραφή της σύμβασης το 40% του τελικού αποτελέσματος, και το υπόλοιπο ποσό (δηλαδή 60% του τελικού αποτελέσματος) μέχρι 16/08/2024). Για το έτος 2025 το 40% μέχρι 30.06.2025 και το υπόλοιπο (δηλαδή 60% του τελικού αποτελέσματος) μέχρι 16/08/2025.

Ο μισθωτής επιτρέπεται να εισπράττει μέχρι πέντε (5) € για κάθε αυτοκίνητο και μέχρι δύο (2) € για κάθε δίκυκλο και δέκα (10) €_για τροχόσπιτα. Αν υπάρξει καταγγελία συνοδευμένη με σχετική απόδειξη για χρέωση ανώτερη από πέντε (05) € για αυτοκίνητα, δύο (02) € για δίκυκλα και δέκα (10)€ για τροχόσπιτα τότε θα ισχύουν τα εξής:

Σε πρώτη βεβαιωμένη παράβαση θα επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 1.000,00 € και θα βεβαιώνεται αυτό στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. Στη δεύτερη παράβαση το πρόστιμο θα είναι 2.000,00 €. Αν υπάρξει και τρίτη φορά υπέρβαση της τιμής χρέωσης τότε ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του χρεώνεται σε βεβαιωτικό κατάλογο το υπόλοιπο ποσό μέχρι την λήξη της μίσθωσης.

Δες εδώ την εισήγηση.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>