Η εκποίησις της νησίδος Σκορπιός – Μοναδική ευκαιρία | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Δεκ 24th, 2010

Η εκποίησις της νησίδος Σκορπιός – Μοναδική ευκαιρία

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Λευκάς», 20 Φεβρουαρίου 1953, Έτος Γ”, Αριθ. Φύλλου 83. Όπως διαβάσαμε στο αμέσως προηγούμενο φύλλο (Αριθ. Φύλλου 82, 10 Φεβρουαρίου 1953) της ίδιας εφημερίδας ο «Σκορπιός» ήταν τότε ιδιοκτησία του Θεοδοσίου Μαυροειδή, ο οποίος είχε αναθέσει κατ” αποκλειστικότητα στο Δικηγόρο Τάκη Μαμαλούκα την πώληση κατά τεμάχια της νησίδας, ενώ η «μεγάλη οικία» επ” αυτής «μετ” εκτεταμένης περιοχής καταλληλοτάτη ως έπαυλις δια παραθερισμόν» πωλούνταν χωριστά.

Δεν ξέρουμε τι απόγινε τελικά. Ο Σκορπιός αγοράστηκε μια δεκαετία σχεδόν αργότερα από τον Αριστοτέλη Ωνάση.

«Μια ομολογουμένως μοναδική ευκαιρία παρέχεται δια τους αγρότας και ιδιαιτέρως τους ακτήμονες όπως αγαράσωσι τμήματα της διανεμηθείσης επιστημονικώς υπό Γεοπόνων νησίδος «Σκορπιός» και εις τιμάς ουσιαστικής απαλλοτριώσεως.

Η διανομή εις δέκατέσσερα (14) εν συνόλω τεμάχια εγένετο κατά τοιούτον τρόπον ώστε έκαστον τεμάχιον να δύναται ν” αποτελέση τελείως αυτοτελές και ανεξάρτητον των άλλων κτήμα, με φ υ σ ι κ ά   ό ρ ι α, αρκετόν όπως διαθρέψη πλουσίως ολόκληρον αγροτικήν οικογένειαν.

Έκαστον εκ των 14 τμημάτων συμπεριλαμβάνει μεγάλον αριθμόν ελαιοδένδρων εκ των δύο χιλιάδων και πλέον υπαρχόντων εν τη νησίδι. Επίσης αρκετήν έκτασιν και τέλος βοσκότοπον δια ζώα και δάσος δια ξύλευσιν. Επί των τελευταίων φύεται σωρεία αγριελαιών (εις ολόκληρον την νήσον υπολογίζονται εις 20.000 και πλέον) ώστε να παρέχεται η ευχέρεια εις τους αγοραστάς να αξιοιποιήσωσιν αφαντάστως τα αγοραζόμενα τμήματα. Η μεγάλη οικία εξ εννέα κυρίων δωματίων, λοιπών χρειωδών χώρων, αποθηκών κλπ., άπαντων εις αρίστην κατάστασιν (βίλλα ιδανική) μετά τεραστίας περιοχής κήπων, ελαιοδένδρων, πεύκων κλπ. από του λιμένος μέχρι της όπισθεν θαλάσσης θα πωληθή κεχωρισμένος ως ένα τμήμα.

Θα πρέπει να τονισθή ότι, ο Σκορπιός είναι κατ” εξοχήν λ α δ ό τ ο π ο ς, το δε έδαφός του είναι ευφορώτατον και ουχί πετρώδες.

Εις τους αγοραστάς παρέχονται και ε υ κ ο λ ί α ι   π λ η ρ ω μ ή ς και πάσα εν γένει διευκόλυνσις δια την εγκατάστασιν εις τον Σκορπιόν.

Ο ωραίος και ασφαλής λιμήν, τα άφθονα ύδατα και αι οδοί θα είναι κ ο ι ν ά δι” άπαντας τους αγοραστάς.

Η συγκοινωνία είναι απολύτως εξησφαλισμένη δια των βεζινοπλοίων Μεγανησίου τόσον δια το Νυδρίον, όσον και δια την πόλιν Λευκάδος.

Δ ω ρ ε ά ν   κ α τ ο ι κ ί α ι

Εις τους πρώτους εξ αγοραστάς θα δ ω ρ ι θ ώ σ ι ν άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος οικίαι κατάλληλοι προς άμεσον εγκατάστασίν των.

Η τιμή εις την οποίαν πωλείται ο Σκορπιός δεν καλύπτει ούτε την αξίαν των ελαιοδένδρων με την μετριωτέραν εκτίμησιν.

Ουσιαστικώς τα υπόλοιπα δένδρα (δύο χιλιάδες αμυγδαλέαι, κυπάρισσοι εν αφαντάστω αφθονία, πεύκα, εσπεριδοειδή, δένδρα με ξύλα τέχνης κλπ. το έδαφος το καλλιεργήσιμον, οι λόγγοι με τας δεκάδας χιλιάδας των αγριελαιών, το δάσος, οι ιδανικοί βοσκότοποι, λιμήν κλπ. παρέχονται τ ε λ ε ί ω ς   δ ω ρ ε ά ν.

Την πώλησιν κατά τεμάχια του Σκορπιού ανέλαβεν ο κ. Τάκης Μαμαλούκας Δικηγόρος προς τον οποίον δέον ν” απευθυνθή πας ενδιαφερόμενος, ως και δια πάσαν σχετικήν πληροφορίαν.»

Πηγή για τη φωτογραφία: ERT online (www.ert.gr)


Displaying 7 Comments
Have Your Say
 1. Ο/Η Mamaloukas λέει:

  Καλημέρα, στη συνέχεια δεν έγινε κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζεστε. ο Ωνάσης αγόρασε το Σκορπιό, μέσω του δικηγόρου του, Παπαδημητρίου, μετέπειτα προέδρου του ιδρύματος Ωνάση, (σήμερα αυτή τη θέση κατέχει ο υιος του). Ο παπούς μου ήταν ο δικηγόρος του πωλητή, του κ. Μαυροειδή.
  Καλές γιορτές

 2. Ο/Η admin λέει:

  Καλές γιορτές κ. Μαμαλούκα και ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Κάπου διάβασα ότι ενδιάμεσα αγοράστηκε από κάποιον που ήταν στην Αμερική, αλλά μάλλον ο αγοραστής θα ήταν ο κ. Παπαδημητρίου, ο δικηγόρος, όπως αναφέρετε, του Ωνάση.

 3. Ο/Η Mamaloukas λέει:

  Καλησπέρα, έχετε δίκιο, ζητώ συγνώμη, αγοράστηκε απο κάποιον κ. Φίλιππα, ελληνοαμερικανό (νομίζω με καταγωγή απο την Εξάνθεια) ο οποίος στη συνέχεια τον πούλησε στον Ωνάση… (είναι κάπως μπερδεμένο, θυμάμαι πάντως ότι ο παππούς μου είχε συνεργαστεί με τον κ. Παπαδημητρίου σχετικά με την πώληση του Σκορπιού…)
  ευχαριστώ

 4. Ο/Η Ασυμβίβαστος λέει:

  Φίλιππα »Χρόνια Πολλά». Σχετικά με τον Σκορπιό η αλήθεια έχει ως εξής: Με χρήματα του ελληνοαμερικανού Γεωργίου Επαμεινώντα Φίλιππα, από τον Δρυμώνα(Κάτω Εξάνθεια) αγοράστηκε στα ονόματα του αδελφού του Σπύρου Επαμεινώντα Φίλιππα,ανηψιών του Δημητρίου Κωνσταντίνου Φίλιππα και Ελευθερίου Κωνσταντίνου Φίλιππα. Οι παραπάνω πώλησαν τον Σκορπιό στον Ωνάση το έτος 1963.

 5. Ο/Η admin λέει:

  Ευχαριστώ και πάλι… Νομίζω ότι βρέθηκε τελικά η άκρη, σχετικά με τα όσα μεσολάβησαν σχετικά με την εκποίηση του Σκορπιού από τον Θεοδόσιο Μαυροειδή μέχρι να καταλήξει τελικά στον Αριστοτέλη Ωνάση.

 6. Ο/Η dimitr λέει:

  Εσείς που ασχολείστε με την έρευνα και το απώτερο παρελθόν, θα ήταν τελικά χρήσιμο να μπορούσατε να βρείτε πως τελικά στη Λευκάδα βρέθηκαν να είναι κάποιοι (3-4 οικογένειες) ιδιοκτήτες ολόκληρων νησιών και όχι μόνο, μιας και οι ίδιοι κατείχαν και τα μεγαλύτερα και καλύτερα φιλέτα γης στο νησί και την πόλη της Λευκάδας.

  Τα ονόματα είναι γνωστά αφού τα περισσότερα είναι γραμμένα στα ……αγάλματά τους !!! και …τιμάμε και τη μνήμη τους μην τυχόν τους …ξεχάσουμε !!!

  Όσο για μας, όπως δυστυχώς και πολλοί άλλοι Λευκαδίτες, εδώ που βρισκόμαστε, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τελικά θα ξεχάσουμε το νησί που γεννηθήκαμε !!!!

  Γειά !!!!!

 7. Ο/Η giorgos λέει:

  pros dimitr , αυτες τις μερες αναδημοσιευονται στο blog http://www.katotokerdos.blogspot.com καποια αρθρα που ειχαν δημοσιευθει το 1996 στην εφημεριδα λευκαδιτικος λογος . εκει φανταζομαι θα λυθουν ολες οι αποριες σου σχετικα με το γιατι και το πως.. χρονια πολλα γιωργος

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.