Ανασκαφαί – Ανεύρεσις αρχαίου θεάτρου | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Ανασκαφαί – Ανεύρεσις αρχαίου θεάτρου

Σκαρίφημα των λειψάνων της σκηνής του θεάτρου από το ημερολόγιο του Krüge

«Εις θέσιν Κούλμο, παρά τω χωρίον Καλιγιόνιον, κειμένην εις ημισείαν ώραν μακράν της πόλεως, οι Αρχαιολόγοι, κ.κ. Γούκοπ και Κρούγιερ την 9 τρέχοντος, ανεκάλυψαν θέατρον αρχαίο και αρκετά ευρύχωρον. Το θέατρον τούτο είναι καλής Ρωμαϊκής τέχνης, κτισθέν, κατά πάσαν πιθανότητα, ως φρονεί ο κ. Δαίρφελδ και οι λοιποί αρχαιολόγοι, την πρώτην προ Χριστού εκατονταετηρίδα.

Άγνωστον είναι, εάν θα παραταθώσιν πέραν της αύριον αι ανασκαφαί, καθόσον σκοπός του κ. Δαίρφελδ είναι το Ανάκτορον του Οδυσσέως, η Αρχαιολογική μας εταιρεία όμως δεν πρέπει να απωλέσει μίαν τόσον καλή ευκαιρίαν, εξ ης ουδόλως απίθανον να προέλθη σπουδαίον τι εις φως».

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Φρουρός», Αριθμ. φύλλου 104, 13.04.1901 και αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΛΕΥΚΑΣ». Όπως αναφέρει ο Πανταζής Κοντομίχης στο βιβλίο του «Ο τύπος της Λευκάδας 1800-1987», ο «Φρουρός» πρωτοεκδόθηκε μάλλον το 1899 ως «Εφημερίς Κοινωνική και Ανεξάρτητος». Διευθυντής και Συντάκτης ήταν ο Ιωάννης Γ. Καρύδης και εκδίδονταν στο τυπογραφείο Τσιρίμπαση.

Διαβάστε περισσότερα για το Αρχαίο Θέατρο της Λευκάδας: 1, 2Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>