Πρόσκληση σε δια ζώσης ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Ο.Ε.Σ. Λευκάδας «ΤΑΟΛ» | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Απρ 19th, 2022

Πρόσκληση σε δια ζώσης ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Ο.Ε.Σ. Λευκάδας «ΤΑΟΛ»

taol_lefkadas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Κύριοι,

Μετά την υπ΄αρ. 200/18-4-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ», καλούμε τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 1-5-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα του φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1) Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

2) Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2020.

3) Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

4) Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

5) α) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020).

β) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών.

γ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. & Ε.Σ.

6) Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής αυτού.

7) Έγκριση εξόδων Διοίκησης από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

8) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τη χρήση 2022.

9) Προσφυγή του μέλους Γεράσιμου Λιβιτσάνου κατά της απόφασης διαγραφής του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 8-5-2022 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319 ή στην ιστοσελίδα του Συν/σμού https://aslefkadastaol.gr

ΜΕ ΤΙΜΗ

Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>