Στο Εθνικό Μητρώο Ενήμερων Συνεταιρισμών και το ΤΑΟΛ Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Μαρ 13th, 2018

Στο Εθνικό Μητρώο Ενήμερων Συνεταιρισμών και το ΤΑΟΛ

ταολ1

Τον κατάλογο με τους ενήμερους ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων ανάρτησε η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αναρτημένοι ΑΣ δεν χρήζουν βεβαίωσης ενημερότητας για πιστωτικά ιδρύματα, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και άλλες υπηρεσίες.

Στον κατάλογο με τους συνολικά 429 ενήμερους ΑΣ συμπεριλαμβάνεται ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, το ΤΑΟΛ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4384/2016 η εποπτεία στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης.

Η εποπτεία αφορά τη σύννομη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, και περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την τήρηση του μητρώου του άρθρου 19 και την αξιολόγησή τους μέσω αυτού, την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ, καθώς και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.