Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Γενάρη 2022 με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιαν 21st, 2022

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Γενάρη 2022 με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Γενάρη 2022, στις 12.00 μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄& το Β΄ εξάμηνο έτους 2021 σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για υπόθεση Μ.Κ. (σχετική η αριθ. 628/21 αποφ. Ο.Ε.). Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για υπόθεση Αικ. Τ. (σχετική η αρ. 715/21 απόφ. Ο.Ε.). Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 20/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: Οικονομικές καταστάσεις έτους 2020. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 1/2022 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.» Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 2/2022 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.ΕΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.