Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

34.ΠΑΣΟΚ=Δύναμη
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Απριλίου 13th, 2024
0 Comments

ΠΑΣΟΚ=Δύναμη

ΠΑΣΟΚ=Δύναμη Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

33.Τα πάντα όλα για την ψήφο σου...
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Απριλίου 13th, 2024
0 Comments

Τα πάντα όλα για την ψήφο σου…

Τα πάντα όλα για την ψήφο σου… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

32.Ορτσα-πόντζα α λα μπάντα... (1)
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Απριλίου 10th, 2024
0 Comments

Όρτσα-πόντζα α λα μπάντα…

Όρτσα-πόντζα α λα μπάντα… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

31.The eyes of the Tiger...
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Απριλίου 7th, 2024
0 Comments

The eyes of the Tiger…

The eyes of the Tiger… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

29.ΟΡΓΗ
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Απριλίου 3rd, 2024
0 Comments

ΟΡΓΗ

ΟΡΓΗ Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

28.Τα παραλειπόμενα μιας επίσκεψης
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Μαρτίου 31st, 2024
0 Comments

Τα παραλειπόμενα μιας επίσκεψης

Τα παραλειπόμενα μιας επίσκεψης Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

27.Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Μαρτίου 29th, 2024
0 Comments

Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής

Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

26.Τα τσαρούχια
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Μαρτίου 27th, 2024
0 Comments

Τα τσαρούχια

Τα τσαρούχια Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...