Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

54.Ο Narendra Modi στην Αθήνα
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Αυγούστου 28th, 2023
0 Comments

Ο Narendra Modi στην Αθήνα

Ο Narendra Modi στην Αθήνα Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε More...

53.Φωτιά στα μπατζάκια μας...
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Αυγούστου 22nd, 2023
0 Comments

Φωτιά στα μπατζάκια μας…

Φωτιά στα μπατζάκια μας… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

Παναγία η Αγκιώτισα
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Αυγούστου 15th, 2023
0 Comments

Χρόνια Πολλά! (Παναγία η Αγκιώτισα-Ελαιογραφία της Ιωάννας Φέτση)

Χρόνια Πολλά! (Παναγία η Αγκιώτισα-Ελαιογραφία της Ιωάννας Φέτση) Για τα σκίτσα,  More...

52.Η διαθήκη της Θάτσερ για τον χουλιγκανισμό
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Αυγούστου 12th, 2023
0 Comments

Η διαθήκη της Θάτσερ για τον χουλιγκανισμό

Η διαθήκη της Θάτσερ για τον χουλιγκανισμό Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

51.Terrorcons
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Αυγούστου 10th, 2023
0 Comments

Terrorcons

Terrorcons Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ  More...

50.''Παραίτηση'' Μηταράκη-άδειασμα Πατούλη
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Ιουλίου 31st, 2023
0 Comments

«Παραίτηση» Μηταράκη – άδειασμα Πατούλη

«Παραίτηση» Μηταράκη – άδειασμα Πατούλη Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ.  More...

49.Πυρκαγιές-όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός... (1)
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Ιουλίου 24th, 2023
0 Comments

Πυρκαγιές – Όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός…

Πυρκαγιές – Όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ.  More...

48.Μάτι-Χωρίς λόγια
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Ιουλίου 23rd, 2023
0 Comments

Μάτι: Χωρίς λόγια

Μάτι: Χωρίς λόγια Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ.  More...

         
  









Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.