Σχετικά με τη χερσαία ζώνη λιμένος στην θέση Κάστρο | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Αυγ 13th, 2022

Σχετικά με τη χερσαία ζώνη λιμένος στην θέση Κάστρο

paralia_kastro

Του Παναγιώτη Ξ. Γληγόρη,
Δικηγόρου

ΜΕΡΟΣ Α

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 και 24 του ν. 2971/2001, οι χώροι και όλα εν γένει τα περιλαμβανόμενα στη ζώνη λιμένα κτήματα, όπως η έννοια αυτής δίδεται στα άρθρα 18 και 19 του ιδίου νόμου, είναι κοινόχρηστα δημόσια κτίσματα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως λιμένα.

Ειδικότερα, οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένα χώροι αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι προορίζονται μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα, και συνακόλουθα είναι επιτρεπτή παραχώρηση χώρου εντός της ζώνης αυτής μόνο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών (ΣτΕ 2271/2011 ο.π. στις ΣτΕ 2913/1968, 1358/2001, 3397/2001, 2500/2009, πρβλ. ΣτΕ 2088/2003). Η παραχώρηση καταρχήν γίνεται με μονομερή πράξη είτε του Δημοσίου, είτε του φορέα που έχει κατά νόμο τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων αυτών…

Μία σύμβαση που προβλέπει τη ριζική αλλαγή των εγκαταστάσεων στην χερσαία ζώνη λιμένα λιμένος, βρίσκει έρισμα στα παραπάνω αναφερόμενα;

Ποιες είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ που στηρίχθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ);

Ποιος έχει την εκ του νόμου δυνατότητα να αναιρεί με πράξεις τον κοινόχρηστο χαρακτήρα οιοδήποτε κοινόχρηστου χώρου όπως η χερσαία ζώνη λιμένος;

(Συνεχίζεται)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>