Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μάι 29th, 2023

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

14_dimotiko_oikodomi

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, στις 17:00, με το μεικτό σύστημα (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex και δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2023, & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023. Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες «Λίμνη» Λυγιάς και «Μικρό Γυαλό» Πόρου και «Γύρα» Λευκάδας, χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αρ. 51/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 41/2023 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά σε έγκριση Απολογισμού, οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Λ. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», με προϋπολογισμό 212.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1 ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)» με προϋπολογισμό 212.000,00 €.   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 100.000,00  €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4ης   παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» με προϋπολογισμό 47.471,99 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 43.505,90 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 100.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 67.748,00 € με το ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14o: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15o: Απόφαση ∆.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π., ρευματοδοτήσεις και μετατόπιση στύλων ΔΕΗ στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16o: Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Πνευματικό Κέντρο Δημοτικής Ενότητας Καλάμου) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή Κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17o: Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2022-2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18o: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τη νέα εγγραφή νηπίου στoν Παιδικό Σταθμό Καρυάς για την περίοδο 2022-2023. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19o: Απόφαση Δ.Σ. για Β’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2023. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20o: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ.31 του Ν. 5013/23, του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και τις υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019, 3195/9-2-2022 & 9147/25-4-2023 Αποφάσεις Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22o: Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και 2) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδος» Κωδ. ΟΠΣ 5093555. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23o: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της με αριθμ.687/2022/ΑΔΑ:ΩΣΣΚΩΛΙ-ΖΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2023 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>