Συμπαραστάτης του Πολίτη εξελέγη με τηλεδιάσκεψη η κα. Θεοδώρα Μεταλληνού | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Φεβ 28th, 2015

Συμπαραστάτης του Πολίτη εξελέγη με τηλεδιάσκεψη η κα. Θεοδώρα Μεταλληνού

Perifereiako-Symboulio

Στην εκλογή του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης κατέληξε το Περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (σ.σ. στις 26/2) με τηλεδιάσκεψη. Για τη θέση του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης* εκλέχτηκε η δικηγόρος κα Θεοδώρα Μεταλληνού συγκεντρώνοντας 27 ψήφους.

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος κατά την τοποθέτησή του, απαντώντας σε πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις τόσο της ΛΑΣΥ, όσο και της Επτανησιακής Αναγγένησης, υπογράμμισε ότι έχουν παρθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διασφάλιση της νομιμότητας της ψηφοφορίας.

Επίσης ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι παρά τις προσπάθειες μέρους της αντιπολίτευσης και άλλων εξωγενών παραγόντων στην προηγούμενη συνεδρίαση στη Λευκάδα να μην ψηφιστεί το θέμα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι ξεπέρασαν ως όφειλαν τις κακόβουλες αντιδράσεις και εξέλεξαν για πρώτη φορά από την λειτουργία της αιρετής περιφέρειας, συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Τέλος ο περιφερειάρχης ευχήθηκε στην κα Μεταλληνού καλή επιτυχία στο έργο της για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

(ΔΤ)
____________________________________
* Το άρθρο 179 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α 87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ορίζει για την εκλογή και τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης:

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

1. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβούλιου. Ως περιφερειακός συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

2. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους διοικούμενους.

3. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον περιφερειακό συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

4. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 185 του παρόντος. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών.

5. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.
_____________________
Σχετικά:
Γ. Καλούδης: Παράνομη η σημερινή διαδικασία εκλογής με τηλεδιάσκεψη Συμπαραστάτη του ΠολίτηΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.