Γ.Σ. ΤΑΟΛ: Υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία οι προτάσεις του διοικ. συμβ. | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Γ.Σ. ΤΑΟΛ: Υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία οι προτάσεις του διοικ. συμβ.

Για τη μίσθωση του οινοποιείου στο Κάστρο και τη ρύθμιση των χρεών προς την ΑΤΕ Υ.Ε.Ε.

11_TAOL_geniki_synelefsi

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Γενάρη 2017 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού Οινοποιητικού και Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λευκάδας «ΤΑΟΛ».

Το πρώτο θέμα αφορούσε στην έγκριση του μισθώματος και της διάρκειας σύμβασης για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του παλιού οινοποιείου στο Κάστρο, ύστερα από την προσφορά που είχε καταθέσει στην τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η μοναδική ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.» με σκοπό την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς και την εξουσιοδότηση των μελών της συνέλευσης προς το ΔΣ για την διαπραγμάτευση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με το καταστατικό η γενική συνέλευση των μελών καλούνταν να εγκρίνει αφενός μεν το ύψος του μισθώματος που υπερβαίνει τις 80.000 € ετησίως αφετέρου δε το χρόνο μίσθωσης που υπερβαίνει τα 12 έτη.

4_TAOL_geniki_synelefsi

Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης διηύθυνε ο κ. Μάκης Μελάς που εκλέχτηκε πρόεδρος, ενώ ύστερα από συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι φραστικές ακρότητες, ενδεικτικές ίσως και του προεκλογικού κλίματος αφού σε δύο μήνες αναμένεται να γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, υπερψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία οι προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου προς το σώμα που είναι οι ακόλουθες.

3_TAOL_geniki_synelefsi

Στο πρώτο θέμα: Η γενική συνέλευση ενέκρινε το ύψος του μισθώματος και την διάρκεια της σύμβασης που προτάθηκαν από την εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ», τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με γνωμοδότηση δικηγόρου του συνεταιρισμού, και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει και να συμβληθεί για όλους τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης μίσθωσης, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την λόγω εταιρεία.

2_TAOL_geniki_synelefsi

Συγκεκριμένα, η πρόταση της ενδιαφερόμενης εταιρείας εμπεριέχει τα εξής:

1. Ετήσιο μίσθωμα 100.000 € πλέον χαρτοσήμου. Για το χρονικό διάστημα των 24-36 μηνών της κατασκευαστικής περιόδου -μετά το στάδιο ωρίμανσης- θα καταβάλλεται το 25% του ως άνω ετήσιου μισθώματος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, ύστερα από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας κατά ποσοστό ίσο με τον ΔΤΚ (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) του προηγούμενου έτους, όπως αυτός θα δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσαυξημένο κατά 10% με ελάχιστο το 1% προσθετικά στο ετήσιο μίσθωμα κάθε προηγούμενου έτους. Πέρα από το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται επιπρόσθετα στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου ποσό που θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών που θα έχει επιτευχθεί, ως εξής: Α) 6,00% επί του κύκλου εργασιών για 1.500.000-2.000.000 €, Β) 4,00% επί του κύκλου εργασιών για 2.000.000-2.500.000 €, Γ) 2,50% επί του κύκλου εργασιών για μεγαλύτερο από 2.500.000 €.

9_TAOL_geniki_synelefsi

2. Ο χρόνος της σύμβασης μίσθωσης ανέρχεται σε 30 έτη από τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής της μονάδας με δυνατότητα παράτασης για 20 επιπλέον έτη.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε στη ρύθμιση των οφειλών του συνεταιρισμού προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

6_TAOL_geniki_synelefsi

Στο θέμα αυτό εγκρίθηκε επίσης η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου στο σώμα, ύστερα από τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του συνεταιρισμού στις 18 Δεκέμβρη 2017 με την ΑΤΕ Υ.Ε.Ε και τις απαιτήσεις της τράπεζας, που θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαπραγματευθεί το διοικητικό συμβούλιο για τη συνολική ρύθμιση των οφειλών.

8_TAOL_geniki_synelefsi

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της ΑΤΕ Υ.Ε.Ε για τη ρύθμιση των οφειλών που υπερψηφίστηκαν από τη Γ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

1. Τα χρήματα από την πώληση των δύο ακινήτων του συνεταιρισμού, του παλιού Σούπερ Μάρκετ και Βροντισμένης, για τα οποία υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση της γενικής συνέλευσης, θα χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση των οφειλών προς την υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα.

2. Ο Συνεταιρισμός θα πρέπει να προβεί σε όλες τις διαδικασίες πώλησης με ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις και λοιπά καθώς και στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων από διαπιστευμένους εκτιμητές του ΥΠΟΙΚ.

15_TAOL_geniki_synelefsi

3. Πριν την ολοκλήρωση των πωλήσεων και μετά τις προσφορές θα γίνει νέα συνάντηση με την τράπεζα με αντικείμενο συζήτησης αν συμφωνεί με τις τιμές πώλησης και την ρύθμιση του υπόλοιπου των δανείων που δεν θα καλυφθούν από την πώληση των δύο αυτών ακινήτων.

4. Η ΑΤΕ Υ.Ε.Ε ζήτησε και την εκχώρηση των ενοικίων από την μίσθωση του ξενοδοχείου «ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ» (πρώην Ξενία).

Η πρόταση και οι διευκρινήσεις της διοίκησης στο πρώτο θέμα της ΗΔ για τη μίσθωση του παλιού οινοποιείου

Απόσπασμα από τη συζήτηση στο πρώτο θέμα της ΗΔ

Η «έκρηξη» του προέδρου της ΓΣ για τους αγρότες και τους δήθεν αγρότες

Η ψηφοφορία στο πρώτο θέμα της ΗΔ

Απόσπασμα από τη συζήτηση στο δεύτερο θέμα της ΗΔ (Παρέμβαση Ηλ. Κούρτη)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>