Τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις για Μέτρα του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Ιαν 15th, 2018

Τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις για Μέτρα του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

ALIEIA_KAI_ΤΗALASSA

«Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκαν οι Προσκλήσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 για τα Μέτρα:

1) Μέτρα 3.1.8 – 4.1.20 Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών (ΑΔΑ:99724653ΠΓ-ΦΧΦ Τροποποίησης της Πρόσκλησης)

2) Μέτρο 3.1.22 – Προστιθέμενη αξία Προϊόντων (ΑΔΑ:65ΨΔ4653ΠΓ-6ΔΡ Τροποποίησης της Πρόσκλησης) Τροποποίησης της Πρόσκλησης)

3) Μέτρα 3.2.2, 4.2.4 & 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια (ΑΔΑ:6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6 Τροποποίησης της Πρόσκλησης)

4) Μέτρο 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΑΔΑ:ΨΥΝ94653ΠΓ-ΛΞΩ Τροποποίησης της Πρόσκλησης)

Οι τροποποιήσεις αφορούν την καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (28-02-2018 και ώρα 14:00 για όλες τις προσκλήσεις)

Οι Τροποποιήσεις των προσκλήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr (με τον ΑΔΑ)

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Ανδρέας Δρουκόπουλος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ»Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.