Δημιουργείται Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων από το υπουργείο Πολιτισμού – Η εγγραφή στο μητρώο προϋπόθεση για ενδεχόμενη επιχορήγηση | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Απρ 29th, 2010

Δημιουργείται Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων από το υπουργείο Πολιτισμού – Η εγγραφή στο μητρώο προϋπόθεση για ενδεχόμενη επιχορήγηση

Τη δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, ως προϋπόθεση για επιχορηγήσεις και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κάθε πολιτιστικός φορέας που θα εγγραφεί θα λάβει αυτόματα στο μέλλον και κάποια επιχορήγηση.

Σχετικά με τη νέα διαδικασία επιχορηγήσεων προβλέπεται:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα. Όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο.

Το Μητρώο είναι ανοιχτό σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά η εγγραφή του σε αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο φορέας θα λάβει στο μέλλον επιχορήγηση.

Η εγγραφή γίνεται μέσω ιστοτόπου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και η διαδικασία είναι ανοιχτή όλο το χρόνο. Ο φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει ακριβή στοιχεία για την ταυτότητα και τις δράσεις του και να επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά. Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν:

  • την ταυτότητα του φορέα: διοίκηση, αριθμό μελών, εθελοντών και εργαζομένων
  • τη δραστηριότητά του: σημαντικές δράσεις, διακρίσεις
  • οικονομικά στοιχεία: πηγές χρηματοδότησης, οικονομικά στοιχεία του τελευταίου έτους, απολογισμός για δράσεις που έλαβαν κρατική επιχορήγηση στο παρελθόν

Οι πληροφορίες αυτές θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων που θα υποβάλλει ο φορέας. Συγχρόνως, θα βοηθήσουν το Υπουργείο να χαρτογραφήσει τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή της φόρμας εγγραφής τυπωμένης και υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, συνοδευόμενη από το καταστατικό του.

2. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέσω του ίδιου ιστοτόπου ο φορέας, αφού ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα επιχορήγησης. Η φόρμα θα είναι ανοιχτή όλο το χρόνο, αλλά τα αιτήματα θα αξιολογούνται δύο φορές ετησίως, σε χρόνο που θα ανακοινώνεται εγκαίρως. Για δράσεις που πραγματοποιούνται το 2010 οι φορείς πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Τα αιτήματα που αφορούν το 2011 θα εξεταστούν το φθινόπωρο.

Ο φορέας πρέπει να περιγράψει τη δράση που σχεδιάζει, τους στόχους που έχει θέσει και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Απαιτείται επίσης αναλυτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων θα αναρτηθούν στο site του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με τη συνδρομή επιτροπών που θα λειτουργήσουν ανά τομέα δημιουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στο site τα ονόματα των φορέων που θα επιχορηγηθούν, οι δράσεις για τις οποίες θα λάβουν την επιχορήγηση και τα ποσά. Επιπλέον, θα είναι προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες για την ταυτότητα και τη δράση τους.

Τέλος, θα δημοσιοποιηθούν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των αιτημάτων, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιχορηγήσεων.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι φορείς που θα επιχορηγηθούν οφείλουν εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της δράσης να υποβάλουν οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα υπάρχει στο site και να προσκομίσουν όσα στοιχεία τους ζητηθούν από τις υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τους πολιτιστικούς φορείς

Ο νέος ιστότοπος, τον οποίο κατασκεύασε η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., απευθύνεται στους πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Μέσα από αυτόν το χώρο θα γίνεται η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο και η υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης. Στον ίδιο χώρο θα γίνεται η ενημέρωση για τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας.

Στη δεύτερη ενότητα του ιστοτόπου θα παρέχονται πληροφορίες για προγράμματα που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>