Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μάη το ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Απρ 30th, 2020

Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μάη το ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Κατόπιν ραντεβού οι έλεγχοι – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται

Αυστηρά μέτρα προστασίας – Παράταση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων – Τι ισχύει για τα εκπρόθεσμα

ΔΤ - 2020.04.30 - pic

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, επαναλειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) Λευκάδας, κατόπιν εγκυκλίου που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την οποία αίρεται η απαγόρευση λειτουργίας των Ιδιωτικών και των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή συγχρωτισμών και της διασποράς και εξάπλωσης του κορωναϊού COVID-19:

 • Οι Τεχνικοί Έλεγχοι θα γίνονται κατόπιν ραντεβού. Για ραντεβού οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 26453 62530.
 • Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) οχήματος.
 • Θα ισχύουν αυστηρά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Ελέγχων.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για την αποφυγή συνωστισμών και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον Τεχνικό Έλεγχο πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες:

 • Ο Τεχνικός Έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, καλώντας στο τηλέφωνο 26453 62530 του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λευκάδας.
 • Απαγορεύεται η παραμονή των πολιτών εντός του χώρου της Γραμματείας/Ταμείου, πέραν του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαιτούμενων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ.
 • Θα υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο.
 • Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό θα είναι εφοδιασμένοι με εξοπλισμό (γάντια και μάσκες) σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Δ.Τ.Ε.

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ και την αποφυγή συγχρωτισμών από τους πολίτες, που ενδεχομένως να σπεύσουν προκειμένου να κατοχυρώσουν την εμπρόθεσμη προσέλευση, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) όλων των κατηγοριών οχημάτων, ως εξής:

 • ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις: κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες (δηλαδή, για επιπλέον 25 ημέρες από τις 45 ημέρες που είχαν ήδη δοθεί), εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-03-2020 έως και Κυριακή 03-05-2020.
 • ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις: έως την Παρασκευή 29-05-2020, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Τρίτη 17-03-2020 έως και Τρίτη 21-04-2020.

Στις ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές και δεν προστίθεται σε αυτές η μία (1) επιπλέον εβδομάδα.

Οι Τεχνικοί Έλεγχοι εντός των ανωτέρω προθεσμιών θεωρούνται εμπρόθεσμοι και δεν επιβαρύνονται με την καταβολή προστίμου (πρόσθετο ειδικό τέλος του άρθρου 5 του Ν.1350/1983 όπως ισχύει).

Τα οχήματα μπορούν να προσκομίζονται για έλεγχο και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία, πάντα όμως με ραντεβού ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΤΕΟ.

Παραδείγματα για ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις:

 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ το Σάββατο 14-03-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι τη Δευτέρα 25-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Κυριακή 15-03-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι τη Δευτέρα 25-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Κυριακή 03-05-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι τη Δευτέρα 13-07-2020.

Παραδείγματα για ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις:

 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Τρίτη 17-03-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 29-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Παρασκευή 20-03-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 29-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Τρίτη 21-04-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 29-05-2020.

Οχήματα όλων των κατηγοριών με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την 04-05-2020 (ημερομηνία επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ) και μεταγενέστερα, ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Ως ημερομηνία λήξης της ισχύος ΔΤΕ, λογίζεται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], δηλ. δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας.
 • Σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Κ.Ε.Κ.

Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για το θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-03-2020 έως και Κυριακή 03-05-2020.

Παραδείγματα:

 • Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 16-03-2020, μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 25-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 17-03-2020, μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 26-05-2020.
 • Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 03-05-2020, μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 13-07-2020.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ

Εκπρόθεσμα θεωρούνται όλα τα οχήματα:

 • Με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 13-03-2020 και προγενέστερα. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα θεωρούνται εκπρόθεσμα δεν συνυπολογίζεται το διάστημα που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ (από 23-03-2020 έως και 03-05-2020).
 • με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 16-03-2020 και προγενέστερα. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα θεωρούνται εκπρόθεσμα δεν συνυπολογίζεται το διάστημα που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ (από 23-03-2020 έως και 03-05-2020).
 • με ΔΤΕ που παρατάθηκε η ισχύς τους και προσέρχονται σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο πέραν των ως άνω αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα θεωρούνται εκπρόθεσμα είναι από τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Κάθε εκπρόθεσμο όχημα υποχρεούται στην καταβολή προστίμου (πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.