«Η Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας κατά τη δεκαετία 1950-1960 και οι Επτανήσιοι Εκπαιδευτικοί» – Μέρος 5 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιαν 29th, 2021

«Η Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας κατά τη δεκαετία 1950-1960 και οι Επτανήσιοι Εκπαιδευτικοί» – Μέρος 5

1_11

Συνέχεια από το τέταρτο μέρος

Του Σπυρίδωνα Θεοδ. Μήτση,
συνταξιούχου εκπαιδευτικού

Κεφάλαιο 5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Α. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1950/51

Μετά την απελευθέρωση από τις Κατοχικές δυνάμεις, και τον Εμφύλιο σπαραγμό του 1945/6-1949, η σχολική μονάδα του χωριού άρχισε να επαναλειτουργεί σε νέες βάσεις. Όπως βλέπουμε στις ψηφιοποιημένες μαθητικές καταστάσεις από το σχολικό έτος 1950/51 και μετά ξεκίνησε καλύτερη και πιο συστηματική καταγραφή της φοίτησης των μαθητών (ονοματεπώνυμο του μαθητή, ηλικία, επάγγελμα πατρός, και άλλες «παρατηρήσεις»). Οι αλλαγές αυτές μαρτυρούν μια πιο συντονισμένη προσπάθεια «ελέγχου» της σχολικής διαρροής και της εποχιακής και σποραδικής φοίτησης ορισμένων μαθητών. Όσον αφορά τα επαγγέλματα των πατεράδων/έρων εμφανίζονται οι εξής χαρακτηρισμοί: γεωργός, κτηνοτρόφος, αγωγεύς, ξυλουργός, τεχνίτης, παντοπώλης, ιερέας, κοινοτικός υπάλληλος, καφεπώλης… κ.ά..

Μαθητές της Α΄ τάξης (19 Θηλ. + 29 Αρρ. = 48+1) του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου κατά το Σχολικό έτος 1950/51:

1. Συργιάννη Ιωάννα

2. Πιτσινέλη Ροξάνθη

3. Νικολέ Ελευθερία

4. Πεταλιά Γιαννούλα

5. Καλλιμάνη Ελένη

6. Χολή Ελένη

7. Πιτσινέλη Αλεξάνδρα

8. Λώλου Σοφία

9. Τριάντη Ανθούλα

10. Κρίθημου Μαρία

11. Σιδερά Δήμητρα

12. Ντζουροπάνου Κων/να

13. Μήτση Τασούλα

14. Πανούτσου Βασιλική

15. Παπαναστάση Γεωργία

16. Μπανιά Ειρήνη

17. Πεταλιά Χρύσω

18. Σκαρογιάννη –

19. Αποστολάκη Ειρήνη

20. Μουχάνης Δημήτριος

21. Λιάκας Θωμάς

22. Νικολές Στυλιανός

23. Κρίθημος Ιωάννης

24. Πιτσινέλης Παναγιώτης

25. Τζουροπάνος Διονύσιος

26. Μπανιάς Γεώργιος

27. Μήτσης Παντελής

28. Ρούπας Φώτιος

29. Καρκάσης Χαράλαμπος

30. Κρίθημος Δημήτριος

31. Πιτσινέλης Αιμίλιος

32. Σιδεράς Θωμάς

33. Λιοπύρης Παντ. Ιωάννης

34. Λώλος Αθανάσιος

35. Παπαναστάσης Ι. Σταύρος

36. Παπαναστάσης Δημήτριος

37. Τσάκαλης Θεόδωρος

38. Πεταλιάς Σπύρος (Μπέμπης)

39. Πιτσινέλης Παναγιώτης

40. Κακούρης Δημήτριος

41. Σκέντος Νικόλαος

42. Λάσκαρης Παναγιώτης

43. Λιοπύρης Δημήτριος

44. Ρούπας Θεόδωρος

45. Καραγιάννης Θεόδωρος (Δημ.)

46. Πανούτσος Χρήστος

47. Μπουχάνης Δημήτριος

48.

Οι παραπάνω γεννηθέντες κατά το έτος 1944 και πριν… μαθητές εγγράφηκαν στην Α’ τάξη του Δημοτικού το σχολικό έτος 1950/51 και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1955/6. Είναι οι τελευταίοι αποφοιτήσαντες μαθητές από το παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου ( 1955/56).

scLFM890Y5

Από τους παραπάνω μαθητές συνέχισαν τις σπουδές τους στη β/θμια εκπαίδευση, το 1956/7, οι Πιτσινέλης Αιμίλιος του Γεωργίου και Παπαναστάσης Σταύρος του Ιωάννη ή ποσοστό 4%.

Ο Πιτσινέλης Αιμίλιος του Γεωργίου φοίτησε στο Νυχτερινό Γυμνάσιο Καλλιθέας Αττικής και στη συνέχεια εργάστηκε στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο Παπαναστάσης Σταύρος του Ιωάννη φοίτησε τρεις τάξεις στο 6/τάξιο Γυμνάσιο Αστακού και στη συνέχεια ακολούθησε το επάγγελμα του ναυτικού.

Στην Α΄ τάξη συνυπήρξε συμμαθητής με τους παραπάνω μαθητές και ο Πάνος Αθανασίου Κρίθημος, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλόπουλου φοίτησε στο Γυμνάσιο Αστακού, και στη συνέχεια αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Ο Πάνος Αθ. Κρίθημος εργάστηκε υπηρέτησε με αξιοπρέπεια το Δικαστικό Σώμα, περνώντας με επιτυχία όλα τα ιεραρχικά αξιώματα. Αποστρατεύτηκε από το Δικαστικό Σώμα ως Εισαγγελέας.

Μεταξύ των καλών μαθητών στην Α΄ τάξη, άριστες επιδόσεις είχαν και οι μαθητές: Πιτσινέλη Ροξάνθη, Πεταλιά Γιαννούλα, Ντζουροπάνου Κων/να, Κρίθημου Μαρία, Παπαναστάση Γεωργία, Αποστολάκη Ειρήνη, Μπουχάνης Δημήτριος, Νικολές Στυλιανός, Κρίθημος Ιωάννης, Πιτσινέλης Παναγιώτης, Τζουροπάνος Διονύσιος, Μπανιάς Γεώργιος, Μήτσης Παντελής, Ρούπας Φώτιος, Καρκάσης Χαράλαμπος, Πιτσινέλης Αιμίλιος, Λιοπύρης Παντ. Ιωάννης, Παπαναστάσης Ι. Σταύρος, Παπαναστάσης Δημήτριος, Σκέντος Νικόλαος, Λάσκαρης Παναγιώτης, Καραγιάννης Ανδρ. Θεόδωρος….

1_1Εικ. 18: Μαθητική κατάσταση. Αρχείο Δημ. Σχ. Αρχοντοχωρίου, ΓΑΚ Μεσολογγίου41

Β. Αξιολόγηση του ετήσιου Συγκεντρωτικού Πίνακα του σχολικού έτους 1950/51

1_2Εικ. 17: Φωτ. συγκεντρωτικής κατάστασης του Δημ. Σχ. Αρχοντοχωρίου, 195042

Από την παραπέρα μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων της συγκεντρωτικής κατάστασης, αλλά και των πινάκων πληροφορούμαστε πως οι φοιτήσαντες μαθητές (όχι οι εγγραφέντες) στο σχολικό έτος 1950/1951 ήταν συνολικά 141 (49 στην Α΄, 28 στη Β΄, 35 στη Γ΄, 16 στη Δ΄, 7 σην Ε΄ και 6 στη Στ΄. Οι μαθητές αυτοί διδάσκονταν από δύο δασκάλους (140:2=70 μαθητές ο ένας) ήτοι τους: Άρη Κατωπόδη και Κλειώ Στεφάνου.

liuB2LZp22

Επίσης διαπιστώνουμε πως:

α) το σχολικό έτος 1950-1951 είχαμε αύξηση, πρώτον, 14 μαθητών (141-127=14 μαθητές) σε σχέση με τους φοιτήσαντες μαθητές του σχολικού έτους 1949/50, δεύτερον, αύξηση 52 μαθητών (141-89=52) σε σχέση με το σχολικό έτος 1948/9 και τρίτον, αύξηση 70 μαθητών (141-71=70) ή ποσοστό αύξησης 50%, σε σχέση με το σχολικό έτος 1947/8!

β) στη χρονική αυτή περίοδο (σχολικά έτη 1948/49/50/51) είχε ξεκινήσει στην ορεινή κοινότητα Αρχοντοχωρίου μία πληθυσμιακή έκρηξη, και συγχρόνως μία αντίστοιχη μαζικοποίηση του σχολείου. Τούτο μας το πιστοποιούν τόσο τα στοιχεία του ληξιαρχείου Αρχοντοχωρίου όσο και τα στοιχεία που αντλούμε από τους συγκεντρωτικούς σχολικούς πίνακες, όπου διαφαίνεται ο πληθυσμός της κοινότητας να ξεπερνά τους 1.400 κατοίκους (σχεδόν όλες οι οικογένειες ήταν πολυμελείς).

γ) από τους 49 φοιτήσαντες μαθητές της Α΄ τάξης (28 αγ. + 21 κορ.), οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το 36% του συνόλου των μαθητών, οι 24 μαθητές (11 Αρ + 13 Θηλ. = 24) ήταν διετείς ή τριετείς μαθητές (περίπου το 50%). Από αυτούς στην τελική εξέταση προήχθησαν 18 Αρ. + 18 Θηλ = 36 μαθητές (περίπου 75%) και 12+1 (στους 49 μαθητές) απερρίφθησαν (περίπου το 25%).

δ) από τους 49 φοιτήσαντες, όχι εγγραφέντες, μαθητές, στην Α’ τάξη πέρασαν την «εξεταστική» δοκιμασία του Ιουνίου 36 μαθητές, δηλ 13 μαθητές λιγότεροι. Ένα μέρος των απορριφθέντων μαθητών πιθανόν να επανέλαβε την τάξη (διετής μαθητής ή τριετής μαθητής), ενώ ένα άλλο πιθανόν να διέκοψε τη φοίτηση.

ε) πάνω από το 30% των μαθητών στην Α΄ τάξη (και σε κάθε πρώτη) ήταν διετείς ή και τριετείς, και τούτο γιατί στην Α΄ τάξη δίνονταν ιδιαίτερη βάση στην πρώτη ανάγνωση, γραφή και αρίθμηση, και οι μαθητές που δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος κόβονταν!

(Παρακολουθώντας την σχολική πορεία αυτών των μαθητών μέσα από τις μαθητικές καταστάσεις και τους σχολικούς πίνακες διαπιστώσαμε πως από τους 49 φοιτήσαντες μαθητές στην Α’ τάξη, μόνο 2 (ποσοστό 4%) από τους αποφοιτήσαντες μαθητές από τη Στ’ τάξη συνέχισαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο (και αυτοί μέχρι τη Β’ ή Γ’ γυμνασίου, 2 ή τρείς τάξεις!)

στ) στις τρεις πρώτες τάξεις (Α = 49, Β = 28, Γ = 35 Συν. 112) ο αριθμός των μαθητών, ανά τάξη και συνολικά, ήταν αρκετά μεγάλος και πλησίαζε το ποσοστό περίπου 83% του συνόλου των μαθητών του σχολείου.

(Το σχολικό έτος 1950/51 βλέπουμε ότι οι μαθητές είναι κατά πολύ αυξημένοι κατά τάξη, αλλά και στο σύνολο, σε σχέση με τους μαθητές του σχολικού έτους 1949/50: (Α = 51, Β = 21, Γ = 14) = 86.)

ζ) αν παρατηρήσουμε τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών στην Ε’ και τη Στ΄ τάξη (7 + 6) θα δούμε πως το άθροισμα των δύο μεγάλων τάξεων αντιπροσωπεύουν το 17% περίπου του συνόλου. Ο μικρός αριθμός των φοιτούντων μαθητών στην Ε΄ τάξη και στη Στ΄ τάξη οφείλεται, κυρίως, στον αποκλεισμό που επέβαλε στους μαθητές το αυστηρό εξεταστικό σύστημα. Οι μαθητές στο τέλος της Δ΄ τάξης έδιναν εσωτερικές εξετάσεις για την Ε΄ η οποία ήταν συγχρόνως και Α-1η του 8/τάξιο Γυμνασίου. Η Ε’ τάξη και η ΣΤ’ τάξη τυπικά υπήρχαν, αλλά ουσιαστικά λειτουργούσαν στα πλαίσια των νόμων και των διατάξεων για το 8/τάξιο Γυμνάσιο.

η) Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε επίσης πως από το 1946 μέχρι και το 1950/1 το ποσοστό της διακοπής της φοίτησης (σχολικής διαρροής ή σχολικής εγκατάλειψης) ήταν τραγικά μεγάλο.

θ) Αν παρατηρήσουμε στο συγκεντρωτικό πίνακα τον αριθμό των εγγραφέντων και τον αριθμό των προαχθέντων, από μία τάξη στην άλλη τάξη, θα δούμε ότι οι εγγραφέντες μαθητές είναι περισσότεροι, και αν αυτούς τους συγκρίνουμε με τον αριθμό των αποφοιτησάντων (Στ’ Τάξη) θα δούμε ότι είναι πολλαπλάσιοι, πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο το εξεταστικό σύστημα οδηγούσε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών των μεγάλων τάξεων μακριά από το σχολείο. Το γεγονός της μαθητικής διαρροής μου το επεσήμαναν με πικρία πολλοί αφηγητές (ιδίως παππούδες και γιαγιάδες) οι οποίοι είχαν φοιτήσει μόνο τρεις ή τέσσερις τάξεις στο δημοτικό

Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1951/52

Α. Μαθητική κατάσταση της Α΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 1951/2. Έτος γέννησης 1945. Πρώτη εγγραφή 1951/52 – Αποφοίτηση το σχολικό έτος 1956/577.

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Γαλούνη Φιλάνθη του Παν.

2. Δρακάς Απόστολος του Νικ.

3. Ζέπος Ζώης του Κων/νου*

4. Κακούρη Βασίλω του Γεωργίου

5. Καραγιάννη Γιαννούλα του Μιχάλη

6. Κατσιγιάννη Μαριγούλα του Διον. (μετεγγράφει)

7. Λιάβα Λαμπρινή του Βασιλ.

8. Λιάκας Θωμάς του Ευστ.

9. Λιοντάκη Λούλα του Χρήστου

10. Λώλος Αθανάσιος του Βασιλ.

11. Μήτση Παναγιώτα του Νικ.

12. Μούρτος Κώστας του Γιώργου

13. Μπανιά Ειρήνη του Παν.

14. Πανούτσος Χρήστος του Δημ.

15. Παπαναστάση Ιωάννα του Δημ.

16. Πεταλιάς Δήμος-Δημήτριος του Αθαν.

17. Πιτσινέλης Κων/νος του Ηλ.

18. Πιτσινέλης Σπυρίδων του Αλέξ.

19. Ρούπας Θεόδωρος του Ελευθερίου*

20. Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη*

21. Σιδεράς Θωμάς (Μάκιας) του Χρήστου*

22. Σκαρογιάννη Ουρανία του Βασιλ.

23. Σκαρναβής Γεώργιος του Ηρακλή

24. Σκέντος Νικ. του Αναστ.*

25. Τριάντη Ανθούλα του Δημ.

26. Τριάντης Βασίλειος του Ζώη*

27. Τριάντης Ευθύμιος του Ζώη

28. Τριάντης Ιωάννης του Δημητρίου

29. Φερεντίνου Ιωάννα του Δημητρίου («Γιάννα Καρκάση»)

30. Χολής Αγγελής του Βελησσάρη

*

31. Λιοντάκη Σπ. Μαρία (συζ. Λιάκα Σπ.)

32. Παπαναστάση Ιουλία (συζ. Αηδόνη Χρ.)

33. Σκαρογιάννης Θ. Ελευθέριος;

1_3Εικ. 19. Οι παραπάνω μαθητές φοίτησαν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1951/2 και αποφοίτησαν από το δημοτικό -περίπου- το σχολικό έτος 1956/1957. Με μια προσεκτική ματιά θα διαπιστώσουμε πως οι περισσότεροι μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη ήταν ηλικίας 6-7 ετών. Κάποιοι δε ήταν διετείς, 8-9 ετών, και ελάχιστοι έφταναν μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Οι μαθητές αυτοί είναι οι πρώτοι που αποφοίτησαν από το νέο κτίριο-σχολείο.

Από τους παραπάνω μαθητές συνέχισαν τις σπουδές τους:

GSQ0CUMxTP

Β. Μαθητική κατάσταση της Β΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 1951/52. Έτος γέννησης 1944. Πρώτη εγγραφή 1950/51-. Αποφοίτηση το σχολικό έτος 1955/56.

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Αποστολάκη Ειρήνη του Σπ.

2. Κακούρης Δημήτριος του Γεωργ.

3. Καλλιμάνη Ελένη του Φωτίου

4. Καραγιάννης Θεόδωρος/Λάκιας του Ανδρέα

5. Καρκάσης Χαράλαμπος του Νικ.

6. Κολοβού Πανωραία του Γεωρ.

7. Κρίθημος Δημήτριος του Θεοδ.

8. Κρίθημος Ιω. του Γε.

9. Κρίθημου Μαρία του Γεωργ.

10. Λάσκαρης Παν. του Νικ.

11. Λιοπύρης Δημ. του Σπ.

12. Λιοπύρης Ιωάννης του Παντ.

13. Λώλου Σοφία του Βασιλείου

14. Μήτση Τασούλα του Δημ.

15. Μπουχάνης Δημ. του Επαμ.

16. Νικολέ Ελευθερία του Κ.

17. Νικολές Στυλιανός του Φωτίου

18. Πανούτσου Βασιλική του Π.

19. Πανούτσου Κων/να του Ν.

20. Παπαναστάση Γεωργία του Δ.

21. Παπαναστάσης Δημήτριος του Ιωάννου

22. Παπαναστάσης Σταύρος του Ιωάννη (του γραμματικού)

23. Πεταλιάς Σπ. του Αγγ.

24. Πεταλιά Χρύσω του Θωμά

25. Πιτσινέλη Αλεξ. του Γεωργίου

26. Πιτσινέλης Παναγιώτης του Ιωάννη

27. Πιτσινέλης Μιλιανός (Αιμίλιος) του Γεωργίου

28. Πιτσινέλη Ροξάνθη του Ιω.

29. Τζουροπάνος Διονύσιος του Ν.

30. Τζουροπάνου Κων/να του Νικ.

31. Σιδερά Δήμητρα του Μιχαήλ

32. Τσάκαλης Θεόδ. του Δημ.

33. Συργιάννη Ιωάννα του Σπ.

34. Χολή Ελένη του Ζώη

1_4a

1_4Εκ. 20. Οι παραπάνω μαθητές φοίτησαν στην Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1950/1 και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1955/1956. Με μια προσεκτική ματιά θα διαπιστώσουμε πως στην Β’ τάξη φοιτούσαν μαθητές από 7 ετών μέχρι και 11 ετών (διετής/είς και τριετής/είς). Οι μαθητές αυτοί είναι οι τελευταίοι αποφοιτήσαντες από το παλιό σχολείο της «Παναγίας».

Σημ: Αν και πολλοί από τους παραπάνω μαθητές είχαν πολύ καλές σχολικές επιδόσεις, εν τούτοις κανείς από αυτούς δεν συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Αστακού.43 (0% εγγραφή στο Γυμνάσιο, 0% απολυτήριο Γυμνασίου και 0% αποφοίτηση από ανώτατες σχολές).

Μαθητική κατάσταση της Γ΄ τάξης το σχολικό έτος 1951/2. Έτος γέννησης 1943. Πρώτη εγγραφή 1949/50- Αποφοίτηση το 1955

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Αποστολάκης Χρήστος του Σπ.

2. Γαλούνη Ευαγγελία του Π.

3. Γιαννέλης Δημήτριος του Ζώη *******

4. Γιαννέλης Λάμπρος του Π.

5. Δρακά Πηνελόπη του Κων/νου

6. Καλλιμάνης Θεόδωρος του Χρήστου

7. Καραγιάννης Σπ. του Νικ.

8. Καϋμενάκη Παρασκευή του Ιωάννη

9. Καϋμενάκης Φώτιος του Παναγιώτη

10. Κρίθημου Ευαγγελία του Θεοδώρου

11. Λιάβας Σπύρος του Στέλλιου*****

12. Λιοπύρης Ιωάννης του Σπ.

13. Μήτση Ιωάννα του Ευσταθίου

14. Μήτση Σταματία του Νικολάου

15. Μπανιάς Ιωάννης του Χρήστου

16. Μπανιάς Κων/νος του Αντ.

17. Νικολές Γεώργιος του Ζώη***

18. Παπαναστάσης Κων/νος του Ιωάννη

19. Παπαναστάσης Φώτιος του Δημητρίου

20. Πεταλιάς Λάμπρος του Αγγέλου

21. Σκαρογιάννης Δημήτριος

22. Σκαρογιάννης Ελευθέριος του Θεοδώρου

23. Σκαρογιάννης Χαρίλαος του Βασιλείου

24. Σκέντος Γεώργιος του Αναστασίου

25. Τζουροπάνος Ελευθέριος του Ευστ.

26. Τζουροπάνος Ιωάννης του Κων/νου

27. Τσίνα Σπυριδούλα του Αποστόλη

28. Φράγκου Ελευθερία του Ηλία

29. Χατζαρά Ειρήνη του Νικολάου (διεγράφη)

……………

1_5Εικ. 21. Οι παραπάνω μαθητές γεννήθηκαν το 1943. Εγγράφηκαν στην Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 1949/50 και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1954/55. Με μια προσεκτική ματιά θα διαπιστώσουμε πως στην Γ’ τάξη γράφτηκαν μαθητές από 8 ετών μέχρι και 12 ετών (διετής/είς, τριετής/είς).

Από τους παραπάνω μαθητές πολύ καλές σχολικές επιδόσεις είχαν και οι: Γιαννέλης Δημήτριος του Ζώη (Μαθηματικός), Λιάβας Σπύρος του Στέλιου (Στρατιωτικός), Νικολές Γεώργιος του Ζώη (Νυχτερινό Πάτρας, Στρατιωτικός)… κ.ά.44

Μαθητική κατάσταση της Δ΄ τάξης το σχολικό έτος 1951/2. Έτος γέννησης 1942. Πρώτη εγγραφή 1948/9- Αποφοίτηση το 1954

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Γερογιώργος Γεώργιος του Ευαγγέλου

2. Λιοπύρη Αγγελική του Χαραλάμπους

3. Γιαννέλη Δέσποινα του Θεοδώρου (Ράκιας)

4. Δρακάς Βασίλειος του Κων/νου

5. Καρκάσης Χρήστος του Θεοδώρου*

6. Καλλιμάνη Διονυσία του Σπύρου

7. Καϋμενάκης Αριστοτέλης του Σπύρου

8. Κολοβού Ιφιγένεια του Νικολάου

9. Λάσκαρη Αρετή του Φωτίου

10. Λάσκαρη Θεοδώρα του Νικολάου (διεγράφη)

11. Λιοντάκη Όλγα του Νικολάου

12. Λιοπύρης Παναγιώτης του Χαραλάμπους

13. Μήτση Αλίκη του Θωμά

14. Μπανιάς Δημήτριος του Σπύρου

15. Νικολές Δημήτριος του Φωτίου*

16. Πανούτσος Θεόδωρος του Παναγιώτη*

17. Παπαναστάση Σοφία του Ιωάννη

18. Πιτσινέλης Ηλίας του Θρασύβουλου

19. Πιτσινέλης Χρήστος του Αθανασίου

20. Σκαρογιάννη Ηλία/Ιουλία του Θεοδώρου

21. Συργιάννη Μίνα του Σπύρου

22. Τζουροπάνου Ευαγγελία του Ευστ.

23. Τζουροπάνος Ηλίας του Νικολάου*

24. Χολής Παναγιώτης του Δημητρίου*

25. Χολής Σπυρίδων του Βελησσάρη*

……………………..

*Νικολές Δημήτριος-Τάκης του Ζώη

Οι παραπάνω μαθητές γεννήθηκαν το 1942. Εγγράφηκαν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1948/49 και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1953/4. Από τους παραπάνω μαθητές πολύ καλές σχολικές επιδόσεις είχαν … και οι: Γιαννέλη Θ. Δέσπω, Σκαρογιάννη Θ. Ιουλία, Παπαναστάση Ι. Σοφία, Καρκάσης Θ. Χρήστος, Πιτσινέλης Αθ. Χρήστος, Χολής Βελ. Σπυρίδων, Αριστοτέλης Σπ. Καϋμενάκης, Πανούτσος Παν. Θεόδωρος, Μπανιάς Σπ. Δημήτριος, Λάσκαρη Φωτ. Αρετή, Μήτση Θωμά Αλίκη, Λιοπύρη Χαρ. Αγγελική, Συργιάννη Σπ. Μίνα (ΑσηΜίνα)…κ.ά.

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε στον Γυμνασιάρχη Αστακού, τον Ιούνιο του 1954, ο διευθυντής του σχολείου Άρης Κατωπόδης, όπου του γνωστοποιούσε την γνησιότητα των τίτλων σπουδής των αποφοιτησάντων μαθητών της ΣΤ’ τάξης, συνέχισαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο Αστακού45 μόνο 4 μαθητές (16%) ήτοι οι:

1) Καϋμενάκης Αριστοτέλης του Σπύρου (1, 2 χρόνια…)

2) Χολής Σπυρίδων του Βελησσάρη (σπούδασε δάσκαλος και στη συνέχεια εργάστηκε ως Στέλεχος στον ΟΤΕ)

3) Καρκάσης Χρήστος του Θεοδώρου (Αστυνομικός, συνεργάτης πολιτικών, επιχειρηματίας..)

4) Πανούτσος Θεόδωρος του Παναγιώτη (2, 3 χρόνια, επιχειρηματίας…)

Σημείωση: Από τους 4 παραπάνω μαθητές μόνο ο Σπύρος Βελ. Χολής (4%) αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αστακού και φοίτησε σε ανώτερες σχολή…. Νικολές Δημήτριος-Τάκης του Ζώη, Μόνιμος Λοχίας στον ελληνικό στρατό…

1_6Εικ. 22. Με μια προσεκτική ματιά θα διαπιστώσουμε πως στην Δ’ τάξη φοιτούσαν μαθητές από 9-10 ετών μέχρι και 13 ετών (διετής….).

ΟΙ 13+1 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

Μαθητική κατάσταση της Ε΄ τάξης το σχολικό έτος 1951/2. Έτος γέννησης 1941. Πρώτη εγγραφή 1947/8- Αποφοίτηση το 1953

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Κακούρης Παντελής του Νικολάου

2. Καϋμενάκης Θεόδωρος του Πάνου

3. Λιοπύρης Χρήστος του Παντ.

4. Λώλος Κων/νος του Βασιλ.

5. Μπανιά Μαρία του Χρήστου (βλ. παρακάτω το ενδεικτικό της Ε΄)

6. Νικολές Χαράλαμπος του Ζώη

7. Παπαναστάσης Νικόλαος του Σπ.

8. Πιτσινέλης Νικόλαος του Θρασύβουλου

9. Πραμαγκιούλης Βασίλειος του Νικ.

10. Συργιάννης Νικόλαος του Σπ.

11. Σιδεράς Σπυρίδων του Χρήστου

12. Σκαρογιάννης Ιωάννης του Βασιλ.

13. Τσίνας Νικόλαος του Αποστόλη

14. Χολής Γεράσιμος του Ζώη

1_7Εικ. 23. Οι παραπάνω μαθητές (13 αγόρια και 1 κορίτσι) γεννήθηκαν το 1941. Εγγράφηκαν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1947/48 και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1952/3. Κάποιοι μαθητές της Ε΄ τάξης, που δεν είχαν πάει σχολείο στα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου, γράφτηκαν στην Α΄ τάξη σε μεγάλη ηλικία με αποτέλεσμα στην Ε’ τάξη να είναι πολύ μεγάλα παιδιά (14, 15, και 16 ετών). Βέβαια, μερικοί απ’ αυτούς ήταν διετής ή τριετής μαθητές. Από τους παραπάνω 14 μαθητές της Ε’ τάξης οι 6 ή ποσοστό 45% φοίτησαν στο Γυμνάσιο: Κακούρης Παντελής του Ν. (2 τάξεις στο Γυμν. Αστακού), Καϋμενάκης Θεόδωρος του Παν. (2 τάξεις στο Γυμν. Αστακού) Νικολές Χαράλαμπος του Ζώη (Γυμνάσιο Πατρών, Ναυτική Σχολή, Καπετάνιος), Λιοπύρης Χρήστος του Παντ. (Ναυτική Σχολή, Καπετάνιος), Πραμαγκιούλης Βασίλειος του Νικ. (Νυχτερινό Πειραιά, Ανωτάτη Βιομηχανική), Συργιάννης Νικόλαος του Σπ… κ. ά. 6 Από αυτούς μόνο ο Βασίλης Ν. Πραμαγκιούλης, αποφοίτησε από το Γυμνάσιο (Νυχτερινό Πειραιά) και φοίτησε σε Ανώτατη σχολή (ποσοστό 9%).
Η μοναδική μαθήτρια της τάξης, Μπανιά Μαρία του Χρήστου, η οποία συγκαταλέγονταν στα μικρότερα παιδιά της τάξης, διέκοψε τη φοίτησή της στην Ε΄ τάξη, το σχολικό έτος 1951-1952.

1_8Εικ. 24. Το Ενδεικτικό της Μαρίας Χρ. Μπανιά με το οποίο προήχθη στην ΣΤ΄ Τάξη, το σχολικό έτος 1951/52. Διευθυντής του Σχολείου ήταν ο Μεγανησιώτης, Άρης Κατωπόδης. Η Μαρία Μπανιά ή Μάρω (σύζ. Φ. Κακούρη) ήταν το μοναδικό κορίτσι που φοίτησε στην Ε’ τάξη (Α’ προπαρασκευαστική του 8/ταξίου Γυμνασίου).47

ΟΙ 6 ΑΡΙΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

Μαθητική κατάσταση της ΣΤ΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 1951/2. Έτος γέννησης 1940. Πρώτη εγγραφή 1946/7. Αποφοίτηση το 1951/2

Δάσκαλοι: Άρης Κατωπόδης και Κλειώ Στεφάνου

1. Γιαννέλης Χρήστος του Παναγιώτη

2. Καϋμενάκης Γεώργιος του Παν.

3. Καϋμενάκης Νικόλαος το Βασιλ.

4. Κρίθημος Χρήστος του Θεοδ.

5. Πραμαγκιούλης Δημήτριος του Νικ.

6. Παπαναστάσης Δημ. του Ανδρέα

1_9Εικ. 25.

Οι παραπάνω 6 μαθητές γεννήθηκαν το 1940. Εγγράφηκαν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1946/47. Αποφοίτησαν το σχολικό έτος 1951/2.48 Εκτός από τον Δημήτρη Ανδρ. Παπαναστάση οι υπόλοιποι μαθητές, λόγω της Κατοχής και του εμφυλίου, γράφτηκαν στην Α΄ τάξη σε μεγάλη ηλικία.

Οι μαθητές αυτοί πιθανόν να ήταν τα πρωτάκια όταν επαναλειτούργησε το σχολείο, το 1946-1947.

Από τους παραπάνω μαθητές και οι 6 είχαν πολύ καλές σχολικές επιδόσεις ή ήταν άριστοι μαθητές. Όμως, ο Γάκια Παν. Καϋμενάκης, ο Κρίθημος Χρήστος του Θεοδώρου και ο Δημήτρης Αντρέα Παπαναστάσης, αν και ήταν άριστοι μαθητές, δεν συνέχισαν τις σπουδές στο Γυμνάσιο (βλ. παρακάτω τη μαρτυρία Δ.Α.Π.). Οι υπόλοιποι τέσσερις «τα κατάφεραν και ξέφυγαν»49. Ο Χρήστος Γιαννέλης του Παναγιώτη σπούδασε Ασυρματιστής, ο Νικόλαος Καϋμενάκης του Βασιλείου σπούδασε Μηχανικός, και ο Δημήτριος Πραμαγκιούλης του Νικολάου φοίτησε σε Νυχτερινό Γυμνάσιο και στη συνέχεια εργάστηκε στον ΟΣΕ.

1_10Εικ. 26: Το απολυτήριο του Δημητρίου Ανδρ. Παπαναστάση, έτος αποφοίτησης 1951/52, διευθυντής Άρης Κατωπόδης. Ο Δημ. Ανδρ. Παπαναστάσης, αν και ήταν άριστος μαθητής εν τούτοις δεν συνέχισε σπουδές στο Γυμνάσιο Αστακού.50

__________________________________________
41 Μαθητική κατάσταση του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αρχοντοχωρίου κατά το Σχολικό έτος 1950/51. Στη μαθητική κατάσταση καταγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη φοίτησης του κάθε μαθητή, ο τόπος καταγωγής και το επάγγελμα του γονέα, καθώς και η βαθμολογική αξιολόγηση του κάθε μαθητή.
42 Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρχοντοχωρίου, ΓΑΚ Μεσολογγίου
43 Μαθητική κατάσταση. Αρχείο Δημ. Σχ. Αρχοντοχωρίου, ΓΑΚ Μεσολογγίου
44 ό.π.
45 ό.π.
46 ό.π.
47 Aρχείο Παναγιώτη Φωτ. Κακούρη
48 Μαθητική κατάσταση. Αρχείο Δημ. Σχ. Αρχοντοχωρίου, ΓΑΚ Μεσολογγίου
49 Μαρτυρία Δημ. Αν. Παπαναστάση
50 Φωτ. Αρχείο Δημήτρη Ανδρ. Παπαναστάση.



Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            









Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.