Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Σεπ 2nd, 2022

Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00, στο Διοικητήριο, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ποσού 50 ευρώ για καταβολή αποζημίωσης της ζημίας που προξένησαν υπάλληλοι εργάτες του Δήμου Λευκάδας στην πολίτη Κ.Ν.Α. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Ο.Ε. ορισμού μελών επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑ-01/Ταμείο Ανάκαμψης/16850/02-08-2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση   των άρθρων 8, 10, 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. 326/2022 απόφαση Ο.Ε., μετά από την αριθ. πρωτ. 1981/30-08-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον καθορισμό της ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό  220.500,00 €. με Φ.Π.Α..με Α/Α συστήματος 185044. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με προϋπολογισμό 220.500,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 185044. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής 2 ης τροποποίησης της Πράξης: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής πίστωσης για το υποέργο που αφορά στην επίβλεψη εργασιών εκσκαφής από αρχαιολόγο και τις απαραίτητες εργασίες διάσωσης σε περίπτωση ανακάλυψης ευρημάτων της Πράξης: «Κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ07100011)» με κωδικό ΟΠΣ 5181186 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποιήσεως της με αρ. 446/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΟΤΩΛΙ-ΕΥΛ) απόφασής της, ως προς τον οριζόμενο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.