Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είκοσι ακτών κολύμβησης του Δ. Λευκάδας το 2023 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 13th, 2024

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είκοσι ακτών κολύμβησης του Δ. Λευκάδας το 2023

«Εξαιρετικής ποιότητας» τα κολυμβητικά νερά όλων των παραλιών που παρακολουθούνται

3_limni_nikianasΗ παραλία Λιμνί της Νικιάνας (Νικιάνα 1)

Επειδή υπήρξαν αντιδράσεις -μάλλον αδίκως- σε πρόσφατο δημοσίευμα που ανέφερε ότι τα νερά κολύμβησης της παραλίας του Επισκόπου (Νικιάνα 2 όπως είναι το επίσημο όνομα της ακτής), της μεγαλύτερης σε μήκος παραλίας της Νικιάνας, είναι «Εξαιρετικής Ποιότητας», σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης των ακτών, επανερχόμαστε με κάποια επιπλέον στοιχεία.

Να αποσαφηνίσουμε αρχικά ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ H.Π. 8600/416/E103 (ΦΕΚ 356 Β – 22.06.2009), που έγινε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας»: Εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές «εξαιρετικής ποιότητας» του παραρτήματος Ι στήλη Β του ως άνω ΦΕΚ, που είναι για τους Εντερόκοκκους (Entrococci) 100 cfu/100 ml και για  τα Κολοβακτηρίδια (Escherichia Coli)  250 cfu/100 ml.

Για την παραλία του Επισκόπου οι τιμές αυτές για την τελευταία κολυμβητική περίοδο του Αυγούστου 2023 ήταν Εντερόκοκκοι 42 cfu/100 ml και Κολοβακτηρίδια 9 cfu/100 ml, δηλαδή πολύ πιο κάτω από τα όρια των 100 cfu/100 ml 250 cfu/100 ml αντίστοιχα,  που είναι προϋπόθεση για να χαρακτηριστούν τα κολυμβητικά νερά «Εξαιρετικής Ποιότητας».

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της κολυμβητικής περιόδου  Αύγουστος 2023 για τις είκοσι (20) ακτές κολύμβησης της Λευκάδας που παρακολουθούνται. Σύμφωνα με τα κριτήρια τα νερά όλων των παραλιών είναι «Εξαιρετικής Ποιότητας»:

APOTELESMATA_D.LEFKADAS_AYGOUSTOS_2023_page-0001

APOTELESMATA_D.LEFKADAS_AYGOUSTOS_2023_page-0002

Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα παρακολούθησης για το 2023:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών είναι από το 2016 και εξής η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Πως διενεργείται η παρακολούθηση των ακτών

Η παρακολούθηση διενεργείται με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009).

Η παρακολούθηση επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε καθορισμένες, με απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας καθορισμένα και ανάλογα κωδικοποιημένα.

Οι ακτές που παρακολουθούνται είναι οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης υδάτων

Σε εφαρμογή της υπ ΄ αριθμ. 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) Εγκύκλιου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης αναθεωρείται ανά δύο έτη μέσω διαδικασίας ένταξης ή απένταξης ακτών. Το έτος 2024 θα πραγματοποιηθεί νέα αναθεώρηση του δικτύου των ακτών με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2025 και 2026.

Κατάθεση στο Δήμο προτάσεων ένταξης ή απένταξης ακτής

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει αίτημα ένταξης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στον Δήμο στον οποίο υπάγεται η ακτή.

Επισημαίνεται ότι για την τεκμηρίωση αιτήματος ένταξης ή απένταξης ακτής απαιτείται να επισυναφθούν φωτογραφίες της ακτής, οι οποίες θα έχουν ληφθεί κατά τους μήνες αιχμής της κολυμβητικής περιόδου.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>