Πρόσληψη οκτώ (8) Ναυαγοσωστών ΔΕ στο Δήμο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Ιουν 30th, 2012

Πρόσληψη οκτώ (8) Ναυαγοσωστών ΔΕ στο Δήμο Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 28 Ιουνίου 2012

ANAKOINΩΣΗ

Ο Δήμος Λευκάδας, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, (ΦΕΚ 143/28.6.07), τις δ/ξεις της περ. γ(ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/09 , την υπ. αριθμ. 193/12 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ. αριθμ. 6603/27.6.12 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως ακολούθως:

Οκτώ (8) Ναυαγοσώστες ΔΕ

Οι ανωτέρω θα είναι υπεύθυνοι για την προστασία των λουομένων και την επίβλεψη των ακτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους τα παρακάτω
δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα, (Διοικητήριο) οδός Αντώνη Τζεβελέκη και Υποσμηναγού Αθανασίου Κατωπόδη, Γραφείο Προσωπικού,(τηλ: 2645360570, 2645360506) έως και 3/7/12

  • Άδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή
  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α /28.6.07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Φώτο: www.leonidion.grΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>