Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Αυγ 9th, 2018

Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, στις 3.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018 – 2019. Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι». Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 237/2018 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος που καλύπτει τις ανάγκες χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. Νυδριού. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων. Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» με κωδικό MIS 5003457 και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟY ΚΑΡΑΚΑΞΑ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2021 του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκποίηση κατεστραμμένων υδρομέτρων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.