Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Ιουλ 23rd, 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, στις 3.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος, Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 220.500,00 ευρώ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης του Δήμου Λευκάδας στην 1η Πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 12085/20-2-2019 Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Περιοχής Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών της ANION A.A.E-OTA του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού 220.500,00 €. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ». Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Δήμου Λευκάδας, αναδόχου Ευάγγελου Ντάφου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Φαγιάς» Κοντάραινας Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ έως 08-08-2019. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ» συμβατικού αντικειμένου:35.359,99Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή, έως 10-09-2019. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 €». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ». Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος, Δημήτριος Ζαβιτσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Μεγανησίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.