Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 29 Γενάρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Ιαν 25th, 2021

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 29 Γενάρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Γενάρη 2021, στις 12.00 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 06ης.04.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. καταθέσεως 3196/2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λευκάδας κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών. Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συμπράττων στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 25.912,00 Ευρώ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 150.000,00€ . με Φ.Π.Α. με Αριθμό Συστήματος 94098. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.