Αίτημα του Δ. Λευκάδας στο «Αντώνης Τρίτσης» για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων προϋπολογισμού 29 εκατ. € | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μαρ 5th, 2021

Αίτημα του Δ. Λευκάδας στο «Αντώνης Τρίτσης» για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων προϋπολογισμού 29 εκατ. €

13_xada_viologikos_katharismos_lefkadas

Αναμένεται να τύχει θετικής υποδοχής από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, που συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 5 Μάρτη 2021, η πρόταση της δημοτικής Αρχής για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 29.078.800,00€.

Συγκεκριμένα, η προς χρηματοδότηση πράξη που θα υποβληθεί στην εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

1ο Υποέργο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργα αποχέτευσης οικισμών Λυγιάς και Νικιάνας» προϋπολογισμού 18.830.200,00€

Το υποέργο αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού) του Δήμου Λευκάδας. Μία μονάδα που κατασκευάστηκε πριν 25 χρόνια -το 1996- στο νότιο τμήμα των παλιών Αλυκών, η οποία τα έχει φάει πλέον τα ψωμιά της, λόγω και της ελλιπούς συντήρησης όλα τα προηγούμενα χρόνια και λειτουργεί σήμερα στα όρια των αντοχών της.

Με την επέκταση η συνολική δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού θα ανέρχεται σε 7.500 m3/d που αντιστοιχούν σε 25.120 κατοίκους, ενώ σήμερα επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα της τάξης των 3.800 m3/d. Παράλληλα θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο για την μεταφορά των λυμάτων της Νικιάνας, του Επισκόπου, της Λυγιάς και των Καρυωτών προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

2ο Υποέργο: «Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων» προϋπολογισμού 2.480.000,00€

Με το έργο αυτό προβλέπεται η μεταφορά του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Γυράπετρας, σε βάθος τουλάχιστον 25μ. μέσα στην θάλασσα και απόσταση περίπου 650μ. από την ακτή, αντί του σημερινού σημείου, που είναι ο δίαυλος Λευκάδας, μια στενή και κλειστή θάλασσα, η οποία είναι περιοχή Natura 2000 και γειτονεύει άμεσα με τους τουριστικά αναπτυγμένους οικισμούς στην ανατολική ακτογραμμή του νησιού της Λευκάδας, τους Καρυώτες, την Λυγιά, τον Επίσκοπο και τη Νικιάνα.

3ο Υποέργο: «Έργα αποχέτευσης οικισμών Απόλπαινας – Τσουκαλάδων – Φρυνίου Καλλιγονίου και προσαγωγή των λυμάτων στην αδειοδοτημένη και λειτουργούσα ΕΕΛ Λευκάδας» προϋπολογισμού 7.440,000,00€

4ο Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης» προϋπολογισμού 248.000,00€

5ο Υποέργο: «Σωστικές Εργασίες» προϋπολογισμού 75.600,00€

6ο Υποέργο: «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας στη σύνταξη και οργάνωση φακέλου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ02 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» προϋπολογισμού 5.000,00€

Τώρα κατά πόσο θα τύχει χρηματοδότησης όλο αυτό το πακέτο έργων συνολικού προϋπολογισμού 29.078.800,00€, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ και η πρόσκληση είναι άκρως ανταγωνιστική καθώς υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι Δήμοι με τις ίδιες ανάγκες, είναι «αλλουνού παπά Ευαγγέλιο», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υποβληθεί η πρόταση…

Η πρόσκληση ΑΤ02 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Αποχέτευσης της χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, των ακτών κολύμβησης και την συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα Α: Μελέτες, έργα και προμήθειες σε προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους – ελλειμματικές υποδομές διαχείρισης λυμάτων οικισμών Α’, Β’ και Γ΄ προτεραιότητας, για την επίτευξη της συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με βάση τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων, όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ και την επιχειρησιακή υποστήριξη από την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.

Ομάδα Β: Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής έως 2.000 ισοδύναμους κατοίκους.

Ομάδα Γ:  Έργα/προμήθειες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και έργα/προμήθειες αναβάθμισης υφιστάμενης ΕΕΛ, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κ.λπ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Ομάδα Α: 50.000.000 €, Ομάδα Β: 100.000.000 €, Ομάδα Γ: 50.000.000 €Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.