Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Σεπ 17th, 2022

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00, στο Διοικητήριο, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση 19-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 20-6-2018 και αριθμό κατάθεσης ΠΡ 99/2018 η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’ 5590/22-3-2018 αρνητικής απάντησης του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. αφενός έγκρισης και υποστήριξης της αριθ’ ΠΡ 144/7-9-2018 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’ 69268/10705.Φ3.5-2.08.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφετέρου χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση 19-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ, αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (άρθρο 72 Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για αγωγή καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής του Δ.Μ., η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση αυτού, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 200.000,00 € με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 190145. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1 ο ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του με αριθ. 312 σειράς Α έτους 2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας webex και του με αριθ. 554 σειράς Α έτους 2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συμπλήρωσης της υπ” αρίθμ. 480/2022 απόφασής της που αφορά στην μετακίνηση δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη LEUCATE (Λεκάτ) της Γαλλίας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 80: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του  πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού   του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  προϋπολογισμού  100.000,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 190147. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.