Αποσπάσματα μελετών για τη διάβρωση της παραλίας του Αγ. Νικήτα (δυτικών παραλιών Λευκάδας) | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Ιαν 9th, 2012

Αποσπάσματα μελετών για τη διάβρωση της παραλίας του Αγ. Νικήτα (δυτικών παραλιών Λευκάδας)

Μετά την τελευταία κακοκαιρία και την εξαιρετικά, σχεδόν πρωτοφανή, ένταση των φαινομένων αυτών, ορισμένοι σχολιαστές αλόγιστα, εκόντες άκοντες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το φυσικό φαινόμενο, να στοχεύσουν τους παράκτιους επαγγελματίες του οικισμού και να φορτώσουν το μένος της θάλασσας και της φύσης στους επαγγελματίες αυτούς και στις αυθαιρεσίες τους για δήθεν καταπάτηση τμήματος της ακτογραμμής και της παραλίας (Δεν αναφέρομαι στις γενικές οικοδομικές αυθαιρεσίες όποιων στον οικισμό).

Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί και μάλιστα από συντοπίτες – Λευκαδίτες, των Αγκιωτών επαγγελματιών όπως, «οι αυθαίρετοι, τα αρπακτικά της παραλίας του Αγ. Νικήτα να πάνε στο Στρασβούργο να βρουν το δίκιο τους για μερικά κυβικά άμμο και κάτι πέτρες που έπεσαν απ” τη θάλασσα» είναι χωρίς άλλο αίολοι και μικρόψυχοι.

Ανέσυρα λοιπόν μικρά αποσπάσματα επιστημονικών μελετών τα οποία δείχνουν με πολύ ακρίβεια τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 100 χρόνια στην περιοχή αλλά και πόση και ποια ήταν η συμμετοχή των επαγγελματιών της ακτογραμμής του οικισμού στο σημερινό φαινόμενο, που παίρνει διαστάσεις καταστροφών κατά καιρούς.

Ας ρίξουν μια ματιά λοιπόν οι τιμητές της οικολογικής συνείδησης ενδιαφερόμενοι, για να σταματήσουν οι εύκολοι «αφορισμοί», οι φασίζουσες απόψεις για το τι συμβαίνει στις δυτικές ακτές του νησιού, ποιος ευθύνεται, και ας αναλογιστούν όλοι και κυρίως οι αρμόδιοι τι θα κάνουν για να προστατευτούν οι ακτές, οι ζωές και οι δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, εργαζόμενων και μικρών και μεσαίων επαγγελματιών. (Εκτός κι αν κάποιοι θέλουν να μας στείλουν – ή να μας ..πουλήσουν για να χαμηλώσει το χρέος, ας μην ξεχνάμε τη δεκαετία του ‘50 του …Εθνάρχη – στην Αυστραλία ή να πεινάμε …όλοι μαζί άνεργοι στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα …)

Μια πολύ παλιά φωτογραφία του 1904 αναρτημένη ακόμα και μέσα στο δημαρχείο από χρόνια, δείχνει τα κτίσματα της παραλιακής ζώνης και τους μόλους, για τους ακόμα δύσπιστους…

Σπύρος Κουκουλιώτης
Μέλος του ΔΣ Επαγγελματιών Τουρισμού Αγ. Νικήτα


Επίσημες Μελέτες για τα…

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Γ. Ρουσάκης, Eρευνητής Γ’, Ι.Ω/ΕΛΚΕΘΕ
Δ. Σακελλαρίου, Eρευνητής Β’, Ι.Ω/ΕΛΚΕΘΕ
Π. Γεωργίου, Τεχνικός Επιστήμονας, Ι.Ω/ΕΛΚΕΘΕ
Χ. Αναγνώστου, Eρευνητής Α’, Ι.Ω/ΕΛΚΕΘΕ
Β. Λυκούσης, Eρευνητής Α’, Ι.Ω/ΕΛΚΕΘΕ
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 19013 Ανάβυσσος
e-mail: rousakis@ath.hcmr.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν διάβρωση στη παράκτια ζώνη της ΒΔ Λευκάδας (Αγ. Νικήτας, Αγ.Ιωάννης). Η αλλαγή των χρήσεων γης και οι άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις έχουν διαταράξει το ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης της ευρύτερης περιοχής. Τα φαινόμενα διάβρωσης στις παράκτιες ζώνες του Αγίου Νικήτα και του Αγ. Ιωάννη και η υποχώρηση της παραλίας, εμφανίστηκαν την τελευταία εικοσαετία κυρίως λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Η αλόγιστη αμμοληψία από διάφορα σημεία της Δυτικής Λευκάδας σε προηγούμενες δεκαετίες διατάραξε σημαντικά το ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης.

Από την βυθομετρική και ακουστική αποτύπωση του πυθμένα και του υποστρώματος των περιοχών Αγ. Νικήτα και Αγ. Ιωάννη με ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης πυθμένα και τομογράφο υποστρώματος πυθμένα προέκυψε ότι το πάχος των παράκτιων αμμωδών αποθέσεων σε βάθη μέχρι 12-15 μέτρα είναι πολύ μικρό έως μηδενικό. Το χαμηλό φορτίο ιζημάτων που μεταφέρονται από τους ποταμοχείμαρους των περιοχών δεν επιτρέπουν την αναπλήρωση των απομακρυνόμενων ιζημάτων με αποτέλεσμα την συνεχή διάβρωση της παράκτιας ζώνης.

Για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των δύο παραλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμμώδες υλικό από μεγαλύτερα βάθη (30-40 μ.) με το οποίο να τροφοδοτηθούν η ρηχή παράκτια ζώνη και η υποαέρια παραλία… […]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί έντονα και αυξανόμενα φαινόμενα διάβρωσης στις παράκτιες περιοχές του Αγ. Νικήτα, του Αγ. Ιωάννη και άλλων περιοχών στην βορειοδυτική πλευρά της νήσου Λευκάδας. Αποτέλεσμα των φαινομένων αυτών είναι η ραγδαία μείωση του εύρους της αμμώδους παραλίας των ακτών αυτών και η μείωση του πάχους των αμμωδών ιζημάτων σε μικρά βάθη με επακόλουθο την πρόκληση καταστροφών σε ανθρωπογενείς κατασκευές στην παράκτια ζώνη. Αφορμή για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες του ΙΩ/ΕΛΚΕΘΕ, στις παραλίες του Αγ. Ιωάννη για τον Δήμο Λευκάδας, με σκοπό την αξιολόγηση των καταστροφών, που είχαν προκληθεί από προηγούμενα καταιγιδικά επεισόδια. Σκοπός της εργασίας είναι η αναγνώριση και κατανόηση των αιτιών που προκαλούν την παράκτια διάβρωση, η χαρτογράφηση και γεωφυσική διασκόπηση της παράκτιας ζώνης και η εξεύρεση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης της διάβρωσης της παράκτιας διάβρωσης.

Η αλλαγή των χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή της ΒΔ Λευκάδας (μείωση
καλλιεργούμενων εκτάσεων, αύξηση δασικών εκτάσεων) και οι άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (κατασκευές στη παράκτια ζώνη, απομάκρυνση κορημάτων κατολισθήσεων Αυγούστου 2003) έχουν διαταράξει το ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης. Εκτός αυτών, εκτεταμένες αμμοληψίες πραγματοποιήθηκαν πριν από 2-3 δεκαετίες από τον υποθαλάσσιο παράκτιο χώρο της Δυτικής Λευκάδας, με σκοπό την μεταφορά της άμμου σε παραλίες εκτός της Λευκάδας. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η έντονη και αυξανόμενη διάβρωση της ακτογραμμής της Δυτικής και Βόρειας Λευκάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του διαθέσιμου υλικού στη παράκτια ζώνη.

Ο έντονος κυματισμός συντελεί στην μεταφορά των αμμωδών ιζημάτων και των προϊόντων της διάβρωσης προς τα μεγαλύτερα βάθη πυθμένα. Το χαμηλό φορτίο ιζημάτων που μεταφέρονται από τους ποταμοχείμαρους των περιοχών δεν επαρκούν για την αναπλήρωση των απομακρυνόμενων ιζημάτων με αποτέλεσμα την συνεχή διάβρωση της παράκτιας ζώνης.

[…]

Το πάχος των αμμωδών αποθέσεων των περιοχών Αγ. Νικήτα και Αγ. Ιωάννη που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της παράκτιας ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2-3 μέτρα και εντοπίζονται σε βάθη πυθμένα από 0 μέχρι 12-15 μέτρα.

[…]

Η συνεχής διάβρωση και μείωση της υποαέριας παραλίας του Αγ. Νικήτα και του Αγίου Ιώαννη θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την τροφοδοσία τους σε υλικό κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Κατάλληλα σημεία λήψης υλικού είναι οι περιοχές με βάθη 30-40 μέτρα ανοιχτά από τις δύο παραλίες, στις οποίες το πάχος των αμμωδών(?) αποθέσεων υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης το αμμώδες υλικό που προκύπτει από τις εκβαθύνσεις της εξόδου του διαύλου Λευκάδας (αμμόγλωσσα). Τέλος, κατά την εκπόνηση της μελέτης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, εξετάστηκε και η πιθανή συμβολή ύφαλων και έξαλων κυματοθραυστών.

Απόσπασμα
Άλλης επιστημονικής μελέτης

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ (ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ): ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ευθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Λειβαδίτης, Σεραφείμ Πούλος
και Νικόλαος Κατόπουλος – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υπό μελέτη παραλία ευρίσκεται στο βόρειο τμήμα των δυτικών ακτών της Νήσου Λευκάδας και μεταξύ του ομώνυμου ακρωτηρίου (νότια) και αυτό του Αγ. Ιωάννη (βόρεια). Η παραλιακή αυτή ζώνη που βρίσκεται μπροστά από έναν απότομο παράκτιο ρηξιγενή γκρεμό που αποτελείται από δολομίτες, δολομιτιωμένους ασβεστόλιθους (έντονα τεκτονισμένους) και περιορισμένες εμφανίσεις Τεταρτογενών αποθέσεων και εδαφικού καλύμματος μικρού πάχους.

Η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ έντονη με χαρακτηριστική του έκφραση τον τελευταίο σεισμό (Ms=6,4, 14/8/2003). Από υδροδυναμικής πλευράς, η περιοχή υπόκειται σε έντονη κυματική ενέργεια με κύματα ύψους >4 m καθώς είναι εκτεθειμένη σε μεγάλα αναπτύγματα κύματος προς ΒΔ, Δ και ΝΔ διευθύνσεις, ενώ η παράκτια στερεομεταφορά εξαρτάται από τον προσανατολισμό των επιμέρους τμημάτων της ως προς την επερχόμενη κυματική ενέργεια. Η παραλία του Αγ. Νικήτα αποτελείται από αμμώδες γενικά υλικό, έχοντας το μέτωπό της πλούσιο σε κόκκους και ψηφίδες. Τα ιζήματα που την συνθέτουν προέρχονται από τη διάβρωση του παρακείμενου κρημνού, η οποία γίνεται πιο έντονη και λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας η οποία προκαλεί καταπτώσεις, και από τα φερτά υλικά του ρέματος της Λαγκάδας της Γριάς και άλλων μικρότερων υδατορευμάτων.

Όμως τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια σημαντική οπισθοχώρηση της ακτογραμμής (αρκετές δεκάδες μέτρα) που σε ορισμένες θέσεις η απώλεια είναι σχεδόν ολοκληρωτική, όπως π.χ. στο χωριό του Αγ. Νικήτα όπου το εύρος του αιγιαλού το 1973 ήταν περί τα 40 m ενώ σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 0 m. Στην παρούσα λοιπόν εργασία διερευνώνται οι φυσικές συνιστώσες (όπως είναι το κυματικό καθεστώς, η παράκτια στερεομεταφορά, ο τεκτονισμός) αλλά και η ανθρώπινη παρέμβαση που επηρεάζουν το ιζηματολογικό ισοζύγιο, το οποίο σχετίζεται με την εξέλιξη της ακτογραμμής

[…]

κ.λπ., κ.λπ.


Displaying 2 Comments
Have Your Say
 1. Ο/Η Βιολέττα Σάντα λέει:

  Παρακολούθησα με αρκετό ενδιαφέρον τόσο την δική σας αρχική παρουσίαση του προβλήματος, όσο και τη συζήτηση που διεξήχθει μέσα από αυτή τη σελίδα.
  Δεν είμαι κάτοικος της περιοχής, όπως και αρκετοί από τους σχολιαστές, πλην ενός, από ότι μπόρεσα να καταλάβω μέσα από τα σχόλια.
  Οι επισημάνσεις μου προέρχονται από τη σκοπιά ενός πολίτη αυτού του νησιού, με όση γνώση μπορεί να έχει, και με την αίσθηση ενός ενήλικου κατοίκου αυτής της χώρας.
  Θέσατε πρώτος το πρόβλημα, κλείνετε ο ίδιος τη συζήτηση με μια επικίνδυνη διαπίστωση για «φασίζουσες» απόψεις!
  Κάθε άποψη που δεν μας αρέσει δεν είναι απαραίτητα και φασιστική.
  Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σώφρων να αφουγκραζόμαστε τις απόψεις των άλλων. Από τα σχόλια που παρουσιάστηκαν αποκόμισα την εντύπωση ότι τα περισσότερα εξέφρασαν το «κοινό αίσθημα» .
  Είχαμε ένα ιδιαίτερο οξυμμένο καιρικό φαινόμενο, και ένα πολίτη να αναζητά εναγωνίως το κράτος.
  Εκείνο το κράτος που το έχουμε σε ανυποληψία αλλά το θέλουμε δίπλα μας σε κάθε μας βήμα!
  Θέλουμε τις υπηρεσίες του δήμου έξω από την πόρτα μας, να καθαρίσουν το χιόνι γιατί κινδυνεύουμε να γλιστρήσουμε !
  θέλουμε επίσης να ξεβουλώνει τα φρεάτια που οι ίδιοι τις περισσότερες φορές έχουμε φράξει καθαρίζοντας την αυλή μας.
  Θέλουμε το κράτος αρωγό όταν πλημμυρίσει το σπίτι μας που είναι χτισμένο σε μπαζωμένο ρέμα!
  Θέλουμε το κράτος να διαθέτει ένα πυροσβεστικό όχημα για κάθε σπίτι στην περίπτωση πυρκαγιάς!
  Δεν έχει σημασία αν εμείς έχουμε παράνομα χτίσει μέσα στο δάσος, δεν έχει σημασία αν εμείς έχουμε μπαζώσει το ρέμα, δεν έχει σημασία αν εμείς έχουμε χτίσει «πάνω» στο κύμα!
  Και αυτό το κράτος για πάνω από τριάντα χρόνια μας έκανε τα «χατίρια», μέσα από ένα αρωστημένο αλισβερήσι νομιμοποιούσε στο τέλος κάθε μας αυθαιρεσία.
  Μέσα από αυτή τη σχέση δημιουργηθήκαν πολίτες, «ανήλικοι», «ανώριμοι» σχεδόν καθυστερημένα άτομα!
  Έτσι τους αντιμετώπιζε το κράτος, έτσι βολευτήκαν και οι ίδιοι στον αιώνιο ρόλο του « θύματος».
  Ένας ανεύθυνος πολίτης, άμοιρος ευθυνών, που πάντα κάποιοι άλλοι κινούν τα νήματα της ζωής του, που πάντα κάποιος άλλος φταίει και ποτέ ο ίδιος.
  Ξεχνάμε εσκεμμένα, στα πλαίσια ενός λαϊκισμού χωρίς όρια, ότι είναι δικές μας επιλογές οι εκάστοτε κυβερνώντες αυτής της χώρας.
  Με αυτή τη λογική δεν φταίει ποτέ όποιος αυθαιρετεί, ή όποιος κλέβει αλλά πάλι το κράτος το επιτρέπει.
  Μα σε τελευταία ανάλυση τι είναι κράτος; Μήπως τα κτίρια των υπουργείων και όλων των υπηρεσιών του δημοσίου; Όλοι εμείς δεν αποτελούμε το κράτος;
  Ο Κενεντυ είχε πει μιλώντας στον Αμερικάνικο λαό «Μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα αλλά τι κανείς εσύ για την πατρίδα.»
  Από ιδρύσεως ακόμα αυτού του κράτος- σύμφωνα με την απλοϊκή και λαϊκίστικη φιλοσοφία – ποτέ εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την τύχη μας και την τύχη αυτής της χώρας!
  Πάντα κάποιοι άλλοι: μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Αμερική, Γερμανία μας επιβουλεύονται και καθορίζουν την τύχη μας.
  Έτσι ποτέ, μα ποτέ δεν υπήρξαμε πρωταγωνιστές ούτε στην ίδια μας την ιστορία, είμαστε πάντα κομπάρσο!!

 2. Ο/Η Σπύρος Κουκουλιώτης λέει:

  @ κ. Βιολέτα Σάντα

  Πολλές φόρες έχω δει αναρτημένα άρθρα σας και έχω υπερθεματίσει ως ..κεραίας και για την ευαισθησία, και για τον κριτικό σας λόγο.
  Πλην όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφοράς του σχολίου σας , για τα πάρα πολύ συγκεκριμένα έκτακτα- πρωτοφανή- καιρικά φαινόμενα, (ίσως το 2007 να είχαμε την ιδία ένταση με σημαντικές επίσης ζημιές), κάνετε λάθος στόχευση και κριτική, αν σας καταλαβαίνω καλά.
  Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια «περίεργη» … απόσταση από τις αρχικές τοποθετήσεις και το πνεύμα του σχολίου σας μέχρι ως το … τέλος του. ««Υπερασπίζεστε»» δηλαδή (στη ροή του εξαιρετικού λόγου σας) , αρχικά την κρατική μηχανή και την παντελή απουσία της στη …θεομηνία, στο σχόλιό σας, ενώ έρχεστε αμέσως μετά να μιλήσετε για την ευθύνη του κράτους στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων των πολιτών «εξ απαλών ονύχων», στο κράτος προτεκτοράτο και ότι αφήνεται εμμέσως πλην σαφως να εννοηθεί.. ..
  Ας είναι.
  Θα θέσω μερικά οιονεί ερωτήματα για να συντομεύσω όσο ..γίνεται!
  1) Το συγκεκριμένο άρθρο (που υπογράφω) αφορούσε ή όχι, στοχευόμενα ένα καιρικό φαινόμενο που χτυπά από καιρού εις καιρόν τον οικισμό και που μάλλον θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον;;;;!
  2) Οφείλει, έχει υποχρέωση ή όχι μια ευνομούμενη πολιτεία να είναι στο πλευρό των πολιτών που κινδυνεύουν (έστω και με… παρηγορητικό λόγο);;;;;!
  3) Ποιος είναι ο ρόλος και η καθοριστική ευθύνη της πολίτικης προστασίας της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, της πυροσβεστικής κλπ, σε έκτακτες περιόδους (κακοκαιρία , χιόνια, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, κίνδυνος για τη ζωή ανθρώπων κλπ), αν όχι να είναι δίπλα στο πολίτη , πόσο μάλλον όταν αυτοι καλούνται;;;;;!!
  4) Είχε ή όχι εκδοθεί από την Περιφέρεια δελτίο εκτάκτων θαλάσσιων καιρικών φαινόμενων για τη δυτική Λευκάδα – αυτό το έκτακτο δελτίο δεν προέβλεπε και την πολιτική προστασία «εν εγρηγόρσεις», δηλαδή σε .. επιφυλακή;;;;!
  5) Η κριτική που ασκήθηκε στους παράκτιους επαγγελματίες του οικισμού από σχολιαστές αφορούσε ή όχι ανθρώπους συλλήβδην για δήθεν αυθαιρεσίες τους στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή καταπατήσεις του αιγιαλού έντος του παραδοσιακού οικισμού;;;;! (Δε μιλώ γενικά για αυθαιρεσίες )
  6) Η συλλήβδην εκτόξευση κατηγοριών επί δικαίων και αδίκων είναι ή όχι φασίζουσα νοοτροπία, πέραν από άλλα σχόλια σας περί λαϊκισμών κλπ;;;!
  (Παλιά έλεγαν κάποιοι : «Κάλιο σκύλο απ τη Κρήτη, παρά φίλο ..Λευκαδίτη»! Πως θα σχολιάζατε μια τέτοια γενίκευση, εκτός από «χαριτομενιά» ;)
  7) Ελέγξατε σεις, τα κτίσματα και τους μόλους στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού για να πείτε με βεβαιότητα ότι ο τάδε επαγγελματίας- αρπακτικό (έτσι δυστυχώς… χαρακτηρίστηκαν), έχει καταπατήσει τον αιγιαλό του παραδοσιακού οικισμού;;;;! (Λέω και πάλι, δεν μιλώ γενικά αν παρά δω, ή παρά κει, έξω απ το παραλιακό μέτωπο του οικισμού, κάποιος παρανόμησε και ζητά και τα ..ρέστα από πάνω, για να εξηγούμαι…)
  8) Παρατηρήσατε την αναρτημένη φωτογραφία του 1900 , στην οποία φαίνονται οι μόλοι, τα παλιά κτίσματα του παραλιακού μετώπου, τις θέσεις των μόλων και την έκταση του αιγιαλού τότε ;;;!;
  9) Διαβάσατε τα αποσπάσματα των αναρτημένων μελετών και αποκομίσατε σεις απ αυτές τις επίσημες επιστημονικές μελέτες ότι, οι επαγγελματίες του παραδοσιακού οικισμού φταίνε για την διάβρωση των ακτών της δυτικής Λευκάδας και εν προκειμένω της ακτής του οικισμού του Αγ. Νικήτα, κι αν ναι , σε ποιο ακριβώς σημείο αυτό αναφέρεται ;

  Αγαπητή βιολέτα
  Γενικά , δεν έχετε άδικο σε πολλά απ αυτά που στηλιτεύεται, ελπίζω καλοπροαίρετα και χωρίς πολιτική ή άλλη υστεροβουλία, κάθε «λογικός άνθρωπος» θα τα δεχόταν. Επιτρέψτε μου όμως ένα γενικό λίγο εκτός θέματος σχολιασμό. Μιλάτε μάλλον για ένα …καλύτερο, υγιή καπιταλισμό με κευνσιανικές παραμέτρους -πολιτική των …καρότων- που φαίνεται να έχουν τελειώσει προ πολλού και ήδη έχουμε περάσει -ίσως ανεπίστρεπτη – στη πολιτική της «γάτας με τις …εννιά …ουρές», δηλαδή την πολιτική του καθαρού μαστίγιου…. Το κράτος και μόνο το κράτος, με τα μέσα που διαθέτει παιδεία κλπ , και η ανεξάρτητη διανόηση σε ένα βαθμό, αν και όσο υπάρχει τέτοια, διαμορφώνει ανθρώπους και συνειδήσεις,… ας μην επεκταθώ , και δε μιλώ για τις περιορισμένες πιθανές παθογένειες συγκεκριμένων ανθρώπινων συμπεριφορών που χρειάζονται …ιατρική… παρακολούθηση – έλεγχο και δεν μπορούν βιολογικά να αποφευχθούν σε όλες τις εποχές και τα συστήματα….. (τέλος του ..άσχετου σχολίου μου.)
  Πλην όμως αυτά που λέτε για την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε το άρθρο που υπογράφω , καθόλου δεν αφορούν τον.. τρόμο των επαγγελματιών του Αγ. Νικήτα απ την ένταση και την έκταση των εκτάκτων καιρικών φαινομένων.
  Σε μια γενικότερη αναφορά σας, με ανάλογο ύφος , θα σας «έβγαζα το καπέλο».. που λέει ο λόγος. (Άλλωστε ποιος …χρειάζεται τη δική μου ταπεινή επιβεβαίωση)
  Αλλά όχι ότι, για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ή, γιατί κάποιοι με τις «ευλογιές» κάποιων πριν από χρόνια, «έκλεψαν» την άμμο απ τις ακτές της δυτικής Λευκάδας, φταίνε οι 5-6 επαγγελματίες του Αγ. Νικήτα ή γιατί αυτοί … «άμπωσαν» , λέει , τη θάλασσα προς τα …μέσα, και αυτή τους …εκδικείται με θεομηνίες και καταστροφές! … Έλεος !
  Ο τελικός απολογισμός: Οι ζημιές είναι σημαντικές , ιδιαίτερα σε υποδομές οδοποιίας (..προς το …παρόν, το μέλλον προδιαγράφεται δυσοίωνο για τις δυτικές ακτές γενικά …)
  Δεν συμφωνώ επίσης σ’ αυτό το ρητορικό ..σόφισμα του Κένεντυ που επισημαίνετε, όχι στην ουσία του, αλλά γιατί χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από καιρού εις καιρόν κυριολεκτικά για να αποσοβηθούν τεράστιες ευθύνες, πλιάτσικο, συστημικά αδιέξοδα και ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων και πολιτικών και να αποκρύβουν εν τέλει οι αιτίες των δεινών μας , (σήμερα περισσότερο από ποτέ, τηρουμένων αναλογιών )
  Οι έλληνες πολίτες, κυρίως ανώνυμοι και χαμένοι στη λήθη της ιστορίας, έδωσαν ποτάμια αίμα για να υπερασπιστούν αυτό το τόπο, στη πραγματικότητα ένα τόπο που ποτέ δεν ήταν, ποτέ δεν έγινε, «δικός τους» τόπος γιατί ήταν ιδιοκτησία ολίγων ντόπιων και ξένων, όπως εύστοχα λέτε κι εσείς ! Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν τον «Κένεντυ» και τα νεολογικά τσιτάτα του όταν έχουμε το, τις Θερμοπύλες, το «Η ταν ή επί τας», το έπος της αντίστασης και πολλά άλλα ….

  Και ως τελικό αντίλογο, θα ανέφερα τα παρακάτω λόγια, περισσότερο για να θυμόμαστε πότε – πότε την πραγματική ..ουσία των .. πραγμάτων σ’ αυτό το
  κωλ…. νειο που ζούμε, (χρησιμοποιώ τη λέξη πολύ συνειδητά για τη σημασία της που αφορά την ιστορία και συμπεριφορές ομάδων και φατριών ) , απ το στόμα δικών μας σπουδαίων ανθρώπων όπως ο …Κακλαμάνης ….ο Γεράσιμος !

  Αποσπάσματα από σελ 444, 445 της [ΙΣΤΟΡΙΑ (κωμικοτραγική ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1830-1974] του Βασ. Ραφαηλίδη

  […]
  Αν παραβάτης στην Ελλάδα είναι αυτός που επιδιώκει να κάνει το καθήκον του μέσα στα πλαίσια της ελληνικής διοίκησης, όπως λέει ο Γεράσιμος Κακλαμάνης στο τελευταίο βιβλίο του «η Ελλάς ως κράτος δίκαιου», τότε η ελληνική διοίκηση είναι …παράνομη. Ενώ όλοι οι παράνομοι δεν είναι παρά οι φύλακες της νομιμότητας , που γίνεται αντιληπτή ως παρανομία μονό γιατί η θεσμοθετημένη παρανομία αντιπροτείνεται ως νομιμότητα
  […]
  Μ” άλλα λόγια , σ” αυτό το τόπο είναι δύσκολο να πεις ποιος ενεργεί νόμιμα και ποιος παράνομα. Αυτοί που ενεργούν ποιο νόμιμα είναι σίγουρα οι παράνομοι. Τουλάχιστον αυτοί ενεργούν βάσει του δικού τους ΙΧ νόμου , γνωρίζοντας πως ο ΔΧ νόμος δεν είναι παρά ΙΧ κι αυτός , σε τελική ανάλυση, αφού φκιάχτηκε για να υπηρετήσει μικρές ομάδες ανθρώπων κι όχι την κοινωνία στο σύνολό της. Παρανομείτε λοιπόν, προκειμένου να αισθάνεστε νόμιμοι
  […]
  Η ζορισμένη γεωγραφία πολύ μικρό ρολό παίζει στην εθνικότητα , κι αυτό το γνώριζαν καλά οι αρχαίοι Έλληνες, οι διάσπαρτοι σ΄ όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Άλλωστε, οι Εβραίοι που μέχρι πρότινος δεν είχαν πατρίδα , δεν έκαψαν ποτέ να είναι ο πιο συνεκτικός λαός από εθνολογικής απόψεως
  […]
  Μια απλή μάτια στα κατά καιρούς ελληνικά συντάγματα, λέει ο Γερ. Κακλαμάνης , είναι ικανή για να δείξει την εξ αρχής έλλειψη θεμέλιων αυτού του κράτους. Το πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου ορίζει σαν φορέα του κράτους την θρησκεία , πράγμα που γίνεται από ανάγκη διότι αυτοί που πολέμησαν τους Τούρκους δεν είχαν τίποτα άλλο κοινό περά της θρησκείας , που δίκαια , συνεπώς απόχτησε τη σημασία που έχει πάντα στην ελληνική διοίκηση
  Στην παρ 2 του συντάγματος της Επιδαύρου δίνεται ο ορισμός του Έλληνα:
  «Έλληνες είναι όσοι αυτόχθονες πιστεύουσιν εις Χριστόν»
  […]κλπ

  Φχαριστώ για τη κατανόηση
  Σπύρος Κουκουλιωτης

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.