Η «Εργατική Αδελφότης εν Λευκάδι», ένα από τα πιο παλιά εργατικά σωματεία του νησιού μας με έτος ίδρυσης το 1892 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Μάι 11th, 2021

Η «Εργατική Αδελφότης εν Λευκάδι», ένα από τα πιο παλιά εργατικά σωματεία του νησιού μας με έτος ίδρυσης το 1892

ergatiki_adelfotis_Lefkadas

Ένα από τα πιο παλιά εργατικά σωματεία της Λευκάδας ήταν η «Εργατική Αδελφότης». Ιδρύθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1892 και το καταστατικό της που αποτελούνταν από 40 άρθρα εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Γ.Ν. Θεοτόκη στις 20 Ιανουαρίου 1893. Το καταστατικό του συλλόγου που υπογράφονταν από 63 μέλη δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 18 της 29ης Ιανουαρίου 1893 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α) και ήρθε στο φως με αφορμή την έρευνα του Αλέκου Πρίφτη με θέμα «Ο σηκωμός της εργατικής τάξης στα Επτάνησα» που είχαμε πρόσφατα δημοσιεύσει. (Δες εδώ το καταστατικό του Συλλόγου).

Σκοποί του Συλλόγου ήταν «α) Η φιλάνθρωπος μεταξύ των μελών επικουρία, ήτοι η απονομή βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και η χορήγησις ιατρικής περιθάλψεως επεκτεινομένου του πλεονεκτήματος τούτου και εις πάντα μη μέτοχον απολύτως άπορον, ευπορούντος του Συλλόγου· β) η προαγωγή και η ανάπτυξις της βιομηχανίας παντός είδους επί τη βάσει της νεωτέρας επιτηδευματικής μεθόδου, και γ) η δι΄ εσπερινής διδασκαλίας καταλλήλων μαθημάτων πνευματική πρόοδος των μελών».

Μέλη (μέτοχοι) της Αδελφότητος μπορούσαν να γίνουν όλοι οι τεχνίτες και οι εργάτες, οποιοδήποτε επιτήδευμα ή επάγγελμα και αν ασκούσαν, που δραστηριοποιούνταν στην Λευκάδα και ήταν άνω των 18 ετών. Τα μέλη που εγγράφονταν στον σύλλογο υποχρεούνταν να καταβάλλουν την μηνιαία συνδρομή τους «ποσού ουχί ελάσσονος της δραχμής, αφιεμένης εις την φιλότιμον των μελών προαίρεσιν πάσης ανωτέρας καταβολής». Πόροι του συλλόγου ήταν πέρα της μηνιαίας συνδρομής των μελών, «τα εκ των τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του Οργανισμού ωφελήματα, τα κληροδοτήματα, αι δωρεαί και εξ άλλων επιχειρήσεων υπό της γενικής των μετόχων συνελεύσεως επιτρεπόμεναι ωφέλειαι».

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ήταν πενταμελές και εκλέγονταν κάθε χρόνο από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η σφραγίδα του συλλόγου έφερε «εν τω μέσω δύο χείρας ηνωμένας, εντός του εξωτερικού κύκλου της σφραγίδος τας λέξεις [Εργατική Αδελφότης εν Λευκάδι] και εντός του ετέρου τας λέξεις [Αγάπη, Ενότης, Εργασία]».

Το άρθρο 28 του καταστατικού απαγόρευε τις πολιτικές συζητήσεις μεταξύ των μελών κατά την διάρκεια των γενικών συνελεύσεων, αλλά και τις μέρες που δεν συνεδρίαζαν. Επίσης, τα γραφεία του συλλόγου έκλειναν δεκαπέντε μέρες πριν από κάθε βουλευτική ή δημοτική εκλογή και άνοιγαν πάλι οκτώ μέρες μετά το πέρας των εκλογών.

Αργότερα, στα 1931, βρίσκουμε να είναι πρόεδρος στον σύλλογο ο Αριστομένης Αλβανίτης. Στις 12 Νοέμβρη του 1931 δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο ένα κοινό πρακτικό συνέλευσης υπέρ του Κυπριακού Αγώνα, ύστερα από πρωτοβουλία της Εργατικής Αδελφότητας, πρόεδρος της οποίας ήταν ο προαναφερόμενος Α. Αλβανίτης. Σύμφωνα με το πρακτικό της συνέλευσης που συνετάγη εκλέχτηκε Επιτροπή με πρόεδρο τον Αλβανίτη, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από την κοινή συνέλευση των σωματείων «να αποτανθή εις όλους τους προέδρους των διαφόρων Σωματείων όπως καλέσωσι τα οικεία Συμβούλια και ψηφίσωσι ότι ποσόν δύνανται προς επιτυχίαν του σκοπού, ωσαύτως την τέλεσιν μνημοσύνου υπέρ των πεσόντων Κυπρίων χάριν του Ιερού Αγώνος της ελευθερίας των, ως και δια την οργάνωσιν εράνων υπέρ των ορφανών των πεσόντων εν τω ανωτέρω αγώνι».

Το πρακτικό της Συνέλευσης υπογράφονταν από τα εξής Σωματεία – σε παρένθεση οι εκπρόσωποί τους: Εργατική Αδελφότης (Αριστομένης Αλβανίτης, Ι. Κατωπόδης), Φιλανθρωπικός Σύλλογος (Μιχ. Μελάς), Σύλλογος Παντοπωλών (Βασ. Θερμός), Σύλλογος Υφασματεμπόρων (Ηλ. Μητσιάλης), Σύλλογος Κτηματιών (Π.Μ. Δετζώρτζης), Σύλλογος Ιεροψαλτών (Θεοδ. Θεμελής), Σύλλογος Υποδηματοκαταστηματαρχών (Σπ. Κατωπόδης), Σύλλογος Πολυτέκνων (Γερ. Δοξαράς), Σύλλογος Υποδηματεργατών (Αργ. Αυγερινός), Σύλλογος Λεμβούχων (Χρησ. Κατωπόδης), Σύλλογος Τηλυκράτους (Χρησ. Λάζαρης), Ένωσις Φασιστών (!!!) (Ιωα. Βρεττός).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.