Ψήφισμα ΔΣ Λευκάδας για τον θάνατο του Δημ. Συμβούλου Σπ. Ρεκατσίνα | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Μάι 29th, 2012

Ψήφισμα ΔΣ Λευκάδας για τον θάνατο του Δημ. Συμβούλου Σπ. Ρεκατσίνα

Συνεδρίασε σήμερα κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας για να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Ρεκατσίνα Σπυρίδωνα.

Παρατίθενται τα πρακτικά της συνεδρίασης καθώς και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της αρ. 9/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΡ.ΑΠΟΦ. 192

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. ήρθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 9η/13651/28-5-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).

Παραβρέθηκαν Απουσίαζαν
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Γιαννούτσος Πέτρος
12. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
13. Αραβανής Ανδρέας
14. Πεντεσπίτης Νικόλαος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Καββαδάς Αθανάσιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Μαργέλης Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. Αραβανής Ελευθέριος
22. Σίδερης Αντώνιος
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Βεργίνης Ξενοφών
25. Λάζαρη Πηνελόπη
26. Στραγαλινός Βασίλειος
27. Καρβούνης Σπυρίδων
28. Δρακονταειδής Κων/νος
29. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
30. Αραβανής Γεράσιμος
31. Μεσσήνης Ιωάννης
32. Κονιδάρης Κυριάκος
33.

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 9/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Ρεκατσίνα Σπυρίδωνα.

Εισηγητής: κ. Κώστας Αραβανής – Δήμαρχος

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, μετά τον θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.

Τον λόγο πήρε ο κ.Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αναφερόμενοι στον εκλιπόντα Δημοτικό Σύμβουλο, τονίζοντας την προσφορά του στα κοινά.

Στη συνέχεια αποφάσισαν:

1. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.
3. Να εκφραστούν συλλυπητήρια στους οικείους του.
4. Να κατατεθεί στο Γηροκομείο Λευκάδας το ποσό των 1.500 € στη μνήμη του.
5. Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στον Τοπικό Τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 192/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
Τα παρόντα μέλη


Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.